özel güvenlik hakları özel güvenlik haberleri özel güvenlik sınav sonuçlar işçi hakları iş hukuku İŞ avukatı,işçi davları ,güvenlik-iş sendikası,öz-iş sendikası,hak-iş,türk-iş

Bu makale 14 Nisan 2016 09:49:38 Tarihinde eklenmiştir. 7988 Defa Okundu.

İşe iade davası sonucunda, işçinin işveren

İşe iade davası sonucunda, geçerli sebep gösterilmemesi veya gösterilen sebebin geçerli olmaması nedeniyle feshin geçersizliğine karar

Tarafından, işe başlatılması ve hukuki sonuçlar ve özel durumlar

İşe iade davası sonucunda, geçerli sebep gösterilmemesi veya gösterilen sebebin geçerli olmaması nedeniyle feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işçi kesinleşen kararın kendisine tebliğinden itibaren on iş günü içinde işe başlamak için işverene başvuruda bulunur. İşçinin bu başvuru üzerine işveren 1 ay içinde işçiyi işe başlatırsa, taraflar arasında ki iş sözleşmesinin kesinti olmaksızın devam ettiği kabul edilir. Söz konusu sonuç, işe iade davasının amacı ve istenilen neticesidir. Taraflar arasında bozulan hukuki durum, mahkemenin işe iade kararı ve işçinin yapacağı başvurunun işveren tarafından kabulüyle düzelir ve iş ilişkisinin devamlılığı sağlanır. Kanuna uygun bir işe iadeden bahsedebilmek için ise, işçinin kayıtsız şartsız işe başlatılması, işe başlatılacak işyerinin, işin ve çalışma koşullarının iş sözleşmesinin feshedilmesinden öncekiyle aynı olması, işe başlatma davetinin usulüne uygun olarak işçiye bildirilmesi ve işçinin gerçek anlamda fiili olarak da işe başlatılması gerekir. İŞÇİNİN İŞE İADESİ; İŞÇİNİN “ ESKİ İŞİNE,TEZGAHINA,MASASINA” dönmesi şeklinde anlaşılmalıdır.(Günay, İş Kanunu Şerhi,s.660) Aksi takdirde ve işçinin işveren tarafından işe iade edilmemiş sayılacağı diğer hallerde, işveren işe başlatmamanın tüm hukuki sonuçlarından sorumlu olmalıdır.

İşe iadeyi sağlama yükümlülüğü olan işverendir. İşverenin işçinin çalışma koşullarını esaslı şekilde değiştirecek biçimde işçiyi başka bir işte işe başlatabilmesi mümkün değildir. İŞÇİ İŞYERİNDE ESKİ İŞİNDE İŞE BAŞLATILMALIDIR. İşçi, başka bir işyerinde veya eski işyerinde başka bir işte işe başlatılma teklifini kabul etmek zorunda da değildir. Bu halde, işveren geçersiz feshin sonuçları ile karşılaşacaktır. Ayrıca işçi eski işinde işe başlatılsa dahi, daha sonra çalışma şartlarında değişiklik yapılması, İş K.m.22’de öngörülen değişiklik feshini gündeme getirebilir.

Yargıtay; işçinin eski işyerinde işe başlatılmamasını hukuka uygun bulmamıştır

Adana’da bulunan işyerinde çalıştığı halde bu defa işçinin Ankara’da bulunan bir işyerinde işe başlamasını istemiştir. Davacı eski işyerine davet edilmiş değildir.

Bu nedenle davacının bu davete icabet etmemiş olmasının

işe iadeyi istemediği biçimde yorumlanması hatalı”dır .”(Yarg.9.HD., 3.6.2004, 1080/13416)

Sonuç olarak; İşe iadenin amacı işçinin fesihten önceki işine, masasına dönmesi kayıtsız, şartsız, gerçek anlamda fiili olarak işe başlatılmasıdır .İşverenin, aksi yönde ki tutumu işçiye yapılan işe davetin samimi olmadığının ve dürüstlük kuralına aykırı davranıldığının göstergesidir.

Tarafından, işe başlatılması ve hukuki sonuçlar ve özel durumlar

İşe iade davası sonucunda, geçerli sebep gösterilmemesi veya gösterilen sebebin geçerli olmaması nedeniyle feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işçi kesinleşen kararın kendisine tebliğinden itibaren on iş günü içinde işe başlamak için işverene başvuruda bulunur. İşçinin bu başvuru üzerine işveren 1 ay içinde işçiyi işe başlatırsa, taraflar arasında ki iş sözleşmesinin kesinti olmaksızın devam ettiği kabul edilir. Söz konusu sonuç, işe iade davasının amacı ve istenilen neticesidir. Taraflar arasında bozulan hukuki durum, mahkemenin işe iade kararı ve işçinin yapacağı başvurunun işveren tarafından kabulüyle düzelir ve iş ilişkisinin devamlılığı sağlanır. Kanuna uygun bir işe iadeden bahsedebilmek için ise, işçinin kayıtsız şartsız işe başlatılması, işe başlatılacak işyerinin, işin ve çalışma koşullarının iş sözleşmesinin feshedilmesinden öncekiyle aynı olması, işe başlatma davetinin usulüne uygun olarak işçiye bildirilmesi ve işçinin gerçek anlamda fiili olarak da işe başlatılması gerekir. İŞÇİNİN İŞE İADESİ; İŞÇİNİN “ ESKİ İŞİNE,TEZGAHINA,MASASINA” dönmesi şeklinde anlaşılmalıdır.(Günay, İş Kanunu Şerhi,s.660) Aksi takdirde ve işçinin işveren tarafından işe iade edilmemiş sayılacağı diğer hallerde, işveren işe başlatmamanın tüm hukuki sonuçlarından sorumlu olmalıdır.

İşe iadeyi sağlama yükümlülüğü olan işverendir. İşverenin işçinin çalışma koşullarını esaslı şekilde değiştirecek biçimde işçiyi başka bir işte işe başlatabilmesi mümkün değildir. İŞÇİ İŞYERİNDE ESKİ İŞİNDE İŞE BAŞLATILMALIDIR. İşçi, başka bir işyerinde veya eski işyerinde başka bir işte işe başlatılma teklifini kabul etmek zorunda da değildir. Bu halde, işveren geçersiz feshin sonuçları ile karşılaşacaktır. Ayrıca işçi eski işinde işe başlatılsa dahi, daha sonra çalışma şartlarında değişiklik yapılması, İş K.m.22’de öngörülen değişiklik feshini gündeme getirebilir.

Yargıtay; işçinin eski işyerinde işe başlatılmamasını hukuka uygun bulmamıştır

Adana’da bulunan işyerinde çalıştığı halde bu defa işçinin Ankara’da bulunan bir işyerinde işe başlamasını istemiştir. Davacı eski işyerine davet edilmiş değildir.

Bu nedenle davacının bu davete icabet etmemiş olmasının

işe iadeyi istemediği biçimde yorumlanması hatalı”dır .”(Yarg.9.HD., 3.6.2004, 1080/13416)

Sonuç olarak; İşe iadenin amacı işçinin fesihten önceki işine, masasına dönmesi kayıtsız, şartsız, gerçek anlamda fiili olarak işe başlatılmasıdır .İşverenin, aksi yönde ki tutumu işçiye yapılan işe davetin samimi olmadığının ve dürüstlük kuralına aykırı davranıldığının göstergesidir.

Av. Ayşe Gizem TAN

1593/1 Sok. No:15 D:886 K:8 Cumhuriyet İş Merkezi Bayraklı / İZMİR  

0552 444 04 04

Yorum Yap Toplam : 3 Yorum
 • oral aksoy
  oral aksoy , 19 Mart 2017 11:35:59
  Selam. Çalıştığım proje ile şirketim arasında yeni bir anlaşma yapılmış ve bizim haberimiz daha yeni oldu. Normalde projemle çalıştığım firma arasındaki sözleşme bu ay sona eriyordu fakat patronlar yani firma sahipleri geldiler ve yenilediler. Yeniliğe görede bizim buradan çıkarılacağımız ve farklı bir projeye gönderileceğimiz söylendi. Arkadaşların birisi kabul etti öbürü patrona ters cevap verdi ve kovuldu. Ben burada devam etmek istiyorum. Bana yazılı bir proje sunmadılar ve telefondan bir kaç proje gösterdiler. Projede çalışma maaşı ve koşulları neredeyse aynı ama burası bana yakın ve burayı seviyorum. Şirket beni buradan çıkarabilir ve başka yere yollayabilir mi ? Şimdiye kadar sadece işe başlarken iş sözleşmesi imzaladım. Ondada belirli bi sürem yoktu ve çokda incelemedim.Benim rızam olmadan beni buradan başka yere gönderebilirler mi? ve proje ile şirketin yeni anlaşması komple kadro değişikliği olduğu halde geçersiz nedenlerden dolayıda olsa benim yerim değişir mi ?
 • oral aksoy
  oral aksoy , 19 Mart 2017 11:15:04
  Selam. Danışman olarak çalıştığım projede 8. ayımdayım. Geçen hafta şirketimizin çalıştığım projeyle yeni bir anlaşma yaptığını duyduk. Anlaşmaya göre bizi değiştiriyorlar ve yerimize başkaları geliyor.Çalışma sistemi değişiyor. Normalde bu ay şirketle proje arasında anlaşma sona eriyormuş ama yenilediler. Şimdi bize 23\'üne kadar mühdet verdiler ve başka projeler sundular. Biz bu projeyi seviyoruz. Bir arkadaş patronla kavga etti ve kovuldu. Öbür arkadaşta kabul etti gitmeyi ama ben burayı seviyorum. Gerekçe olarak öbür arkadaşımızın patronla kavga ettiği ve bu nedenden dolayı arada bizimde kaynadığımız belirtildi. Kurunun yanında yaşda yandı dendi. İhtarname hazırlattım içeriği ise beni farklı projeye yollamaları ve bunun rızam olmadan gerçekleşmesi yönündeydi. Yarın ihtarnameyi vereceğim fakat kafamda ufak pürüzler var.Onların kendi açılarından haklı oldukları konular var mı? Yani şimdiye kadar sadece iş sözleşmesi imzaladık. Başka herhangi bir şey imzalamadık ve uyarı vs\'de almadık yazılı olarak. Lütfen cevap yazın. Mücadele vermek istiyorum. Haklı olan benmiyim yoksa onlar mı ?
 • Cihan Deniz
  Cihan Deniz , 17 Nisan 2016 01:29:31
  Avukat hanım hizmet alımı bilgisayar firması olan bir şirket tarafından devlet hastanesinde 11 yıl önce çalışmaya başladım. Sağlık memuru ( hemşire) diplomam olduğu için 10 yıldan fazla sağlık hizmeti vermekteyim. ( iğne serum cerrahi müdahale sonda takımı ambulansla hasta nakli vb. ) şimdi ise hastane yönetimi sekreterliğe geçmemi aksi taktirde fiilen yapmış olduğum işin başımıza sorun açacağını geçmiş yıllarda gelen müfettişten benim durumumun gizlendiğini izin bitiminden sonra sekreter olmazsam işimden olacağımı söylüyorlar. Taşerona kadro yasasida belli olmadı ne olur bana bir yol gösterin. Hemşirelikten başka bir iş yapmak istemiyorum. Teşekkür ederim.
Av.Ayşe Gizem TAN Diğer Yazıları
İşe iade davası sonucunda, işçinin işveren

HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
3°C / 0°C
Durum
Kar Yağışlı
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
06:20
Güneş
07:47
Öğle
13:25
İkindi
16:20
Akşam
18:51
Yatsı
20:11
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

Sitemizi Nasıl Buldunuz. ?

Kapat