özel güvenlik hakları  özel güvenlik haberleri  özel güvenlik sınav sonuçlar işçi hakları  iş hukuku  İŞ avukatı,işçi davları ,güvenlik-iş sendikası,öz-iş sendikası,hak-iş,türk-iş

Bu makale 24 Şubat 2017 16:10:43 Tarihinde eklenmiştir. 11941 Defa Okundu.

Özel Güvenlik Mevzuatına uygulaması Koruma ve Güvenlik Hizmeti Sayılacak Görevler

Kişi, kurum ve kuruluşlar, can ve malının daha iyi korunmasını, yürüttükleri görev ve hizmetlerin de belli bir düzen ve ahenk içinde gerçekleşmesini istemektedir. Özel güvenlik hizmetleri, devletin sağladığı genel güvenliğe tamamlayıcı olan ve maliyeti tamamen bu hizmeti talep edenler tarafından karşılandığı bir sektör olarak doğmuştur. Güvenlik ve düzenin belirli seviyelerde standart olarak sağlanması günümüzde endüstriyel toplumun hemen her alanında vazgeçilmez bir ihtiyaç olarak görüldüğünden bahsedilebili ne yazk ki ülkemizde özel güvenlik uygulaması çok zor bir durum kölelik çalışma kuşları mevcut

Özel Güvenlik Hizmetlerinde Kullanılan Araçlara Sesli ve Işıklı Uyarı İşaretleri Takılması

Özel güvenlik şirketlerinin, özel güvenlik eğitim kurumlarının, alarm izleme merkezlerinin ve özel güvenlik birimlerinin, koruma ve güvenlik hizmetlerinde kullandıkları araçlara ışıklı ve sesli uyarı işaretlerini takmaları 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Trafik Yönetmeliğine aykırılık teşkil ettiğinden, Karayolları Trafik Kanunun 26 ncı maddesi gereğince cezai müeyyide uygulanmasını gerektirmektedir

Özel Güvenlik Görevlileri Hiyerarşik Yapılanma                            

Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşlarda, özel güvenlik hizmetinin yönetimi ve özel güvenlik görevlilerinin denetimi amacıyla, iş hacmine ve personel sayısına göre yeteri kadar özel güvenlik personelinden “Koruma ve Güvenlik Şefi”, “Koruma ve Güvenlik Amiri” ve “Koruma ve Güvenlik Müdürü” kadroları oluşturulabilecektir. Bu görevliler koruma ve güvenlik hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi için gerekli tedbirleri alacak ve tespit ettikleri eksiklikleri kurum yetkilisine bildirecektir. Koruma ve güvenlik müdürü, koruma ve güvenlik amiri ile koruma ve güvenlik şefi kurum yetkilisinin belirleyeceği birime bağlanabilecektir.

Koruma ve Güvenlik Hizmeti Sayılacak Görevler

Kanun gereğince yapılmakta olan para ve değerli eşya nakil işlemlerinde, değerli eşya veya paranın teslim alınmasından teslim edilmesine kadar bir bütün olarak güvenliğin sağlanması gerektiğinden, naklin güvenliğini sağlayan özel güvenlik görevlilerinin yanı sıra nakil aracının sürücüsü ile para ve değerli eşyayı taşıyacak kişiler,  Özel güvenlik uygulaması bulunan kurum ve kuruluşlarda özel güvenlik ile ilgili işlemlerin yürütüldüğü bürolarda özel güvenlikle alakalı (nöbet hizmeti, koruma ve güvenlik planı hazırlanması vb.) hizmetlerde çalışanlar,  Özellikle sanayi bölgeleri olmak üzere mal giriş çıkışı olan yerlerde giriş-çıkış kayıtlarının tutulması, mal kaybının önlenmesi, mal güvenliğinin sağlanması ve kantarlarda ölçüm yapılması için görevlendirilenler,  Koruma ve güvenlik hizmetinin bir parçası olarak değerlendirilecek ve bu alanlarda özel güvenlik görevlisi istihdam edilebilecektir.  Alarm izleme merkezlerinde operatör olarak görev yapanlar ile özel güvenlik izni olup kamera sistemi olan yerlerde görüntü takibi yapanlar mutlak suretle özel güvenlik görevlisi olacaktır.

Yönetici Görev Yapılabilecek Yer Sayısı

  Aynı ilde, aynı tüzel kişilik üzerinden faaliyet gösteren özel güvenlik şirketinin, eğitim kurumunun ve alarm izleme merkezinin kurucuları da aynı ise; bir kişi bu yerlerde yönetici olabilecek, bunun dışındaki hallerde ise yöneticiler sadece bir yerde görev yapabileceklerdir.

Özel Güvenlik Görevlilerince Korunan Yerlere Polisin Silahla Girmesi

 Ateşli silahların kimler tarafından taşınıp bulundurulabileceği 6136 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde, silah taşıma ve bulundurmaya haiz kişilerin silahlarını nerelerde taşıyıp bulundurulabileceği de yine aynı Kanunun Ek Madde-1’inde belirtilmiştir.  91/1779 karar sayılı Yönetmeliğin 5 inci maddesi “Taşıma ruhsatları nereden verilmiş olursa olsun, Kanunun belirtilen yerler haricinde her yerde ve her zaman geçerlidir. Ayrıca, Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanununun Ek Madde-4 “Polis, görevli bulunduğu mülki sınırlar içinde, hizmet branşı, yeri ve zamanına bakılmaksızın, bir suçla karşılaştığında suça el koymak, önlemek, sanık ve suç delillerini tespit, muhafaza ve yetkili zabıtaya teslim etmekle görevli ve yetkilidir.” hükmü ile polise görev ve yetki verilmiştir. Belirtilen mevzuat hükümleri de gözönüne alındığında, umumun istifadesine açık olan yerlere girişte polisin silahını teslim etme zorunluluğu bulunmamaktadır.  Birçok kanun ile kendisine görev ve sorumluluk verilen, kamu düzeni ve kamu güvenliğinin sağlanmasından sorumlu olan polis, silahla girilmeyeceği yönünde mevzuatla özel düzenleme bulunan yerler dışındaki alanlara, silahlı olarak girebilecektir görevli olamayan polis asker veya diğer silahlı kişilerin özel mülk alanına silahlarını rızalarını ile bırakıra girebilirler ancak işyeri vey mülküm sahiplileri yükümlüklerini yere getirmesi gerekir tabi bu olaya çoğu zaman tartışma neden oluyor.    

Havameydanlarında Özel Güvenlik Uygulaması

Havameydanlarında özel güvenlik hizmeti verecek özel güvenlik şirketlerinin, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununa dayanılarak çıkartılan SHY-22 Hava Alanları Yer Hizmetleri Yönetmeliğine istinaden Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından “C Grubu Çalışma Ruhsatı” alma zorunlulukları bulunmaktadır. Apron bölgesine ulusal ve uluslararası havayolu işletmelerine ait bir çok uçağın birkaç saatlik zaman dilimi için gelmesi nedeniyle her uçak için ilgili firma yetkilileri tarafından özel güvenlik izni alınması fiilen mümkün olamayacağından, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca verilmiş olan çalışma ruhsatları, belirtilen yer ve alanla sınırlı olmak üzere özel güvenlik faaliyetinde bulunmayı ifade ettiğinden, ayrıca Kanunun 3 üncü maddesinde öngörülen özel güvenlik iznini almaya gerek olmadan Bakanlıkça istisnai bir özel güvenlik izni olarak değerlendirilmekte olup, özel güvenlik faaliyeti için yeterli kabul edilecektir. İlgili valiliğe bildirimde bulunmak kaydıyla, herhangi bir havayolu firmasıyla karşılıklı sözleşme yapan, Bakanlıktan faaliyet izni ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından sertifika almış olan özel güvenlik şirketleri “uçağa yönelik verilen özel güvenlik hizmetleriyle” sınırlı olmak kaydı ile apron bölgesinde özel güvenlik izni ve C Grubu Çalışma Ruhsatı almadan Kanunda öngörülen özel güvenlik hizmetlerini verebileceklerdir. Bakanlıktan faaliyet izni almış özel güvenlik şirketleri, apron bölgelerinde koruma ve güvenlik hizmeti kapsamında “uçaklara yönelik yolcu ve bagaj kontrolü hizmeti” verebileceklerdir. Ancak özel güvenlik şirketleri C Grubu Çalışma Ruhsatı olmadan bu kapsamdaki yer hizmetlerini veremezler.

Önleyici Arama Yapılması

Görev alanında, can ve mal güvenliğinin ve kamu düzenin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, taşınması veya bulundurulması yasaklanmış her türlü silah, patlayıcı madde veya eşyanın tespit edilmesi amacıyla detektörle, x-ray cihazından geçirerek veya Kanunda belirtilen durumlarda gerektiğinde üst araması yapılabilir. (Değişik fıkra: 11/09/2011 - 28051 S.R.G. Yön./5. md.) Kamuya açık alanlarda üst araması, 1/6/2005 tarihli ve 25832 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır. Bu alanlarda özel güvenlik görevlilerince Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik yapılacak üst araması genel kolluğun gözetim ve denetiminde yapılır. Arama sırasında yakalanan kişiler veya el konulan madde ve cisimler, yasal işlemi yapılmak üzere bir tutanakla genel kolluğa teslim edilir

 Özel Güvenlik Görevlilerinin Üniformalarında

Özel güvenlik görevlilerine münhasır olmak üzere, kışlık üniformada mont, kaban ya da yağmurluğun arkasında “ÖZEL GÜVENLİK” ibaresi ile birlikte olmak kaydıyla, özel güvenliğin İngilizcedeki karşılığı olan “PRIVATE SECURITY” ibaresinin yazılmasına müsaade edilebilecek, bu uygulamadan yararlanacak olan şirketlerin talepleri halinde logolarında da “Private Security” ibaresini kullanabilirler

Özel güvenlik görevlileri özlük hakları işçin iş ve borçlar kanunda düzenlemiştir işyerin yasalara uymayan firmaları ilgili olarak şikâyetlerinizi BİMER iletmenizi veya alo 150 170 de ilete birsiniz Ayrıca tazminat ve haksız işten çıkarmalara durumda ise Özel Güvenlik Hakları ile iletişime gece bilirsiniz 

Abdurrahman KONYAR 

Özel Güvenlik Hakları Y.K.B

 

Yorum Yap

HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
3°C / 0°C
Durum
Kar Yağışlı
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
06:20
Güneş
07:47
Öğle
13:25
İkindi
16:20
Akşam
18:51
Yatsı
20:11
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

Sitemizi Nasıl Buldunuz. ?

Kapat