özel güvenlik hakları özel güvenlik haberleri özel güvenlik sınav sonuçlar işçi hakları iş hukuku İŞ avukatı,işçi davları ,güvenlik-iş sendikası,öz-iş sendikası,hak-iş,türk-iş

Bu haber 30 Aralık 2018 14:06:48 Tarihinde eklenmiştir. 1037 Defa Okundu.

TÜBİTAK KPSS'siz Kamu Personeli Alımı Yapıyor-Lise, Önlisans, Lisans

TÜBİTAK, en az lise mezunu adaylar arasından KPSS şartı olmadan yeni memur alımı yapacağını duyurdu.

TÜBİTAK KPSS'siz Kamu Personeli Alımı Yapıyor-Lise, Önlisans, Lisans

TÜBİTAK , en az lise mezunu adaylar arasından farklı kadrolara personel alımı yapıyor.

Bugün yayımlanan ilanlarda TÜİBTAK, en az lise mezunu adaylar arasından KPSS şartı olmadan 13 adet yeni personel alımı yapacağını duyurdu. Farklı kadrolara yapılan alım için adayların, istenen bölümlerden mezun olması gibi şartlar aranmaktadır. 

ALIM YAPILAN KADROLAR

TÜBİTAK personel alımında kadrolar şu şekilde;

 • Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Teknikeri/İtfaiyecilik Ve Yangın Güvenliği Teknikeri  
 • Makine Teknolojisi Teknisyeni  
 • Güvenlik Görevlisi (Silahlı)  
 • Makine Teknikeri  
 • İnşaat Teknolojisi Teknikeri  
 • Elektrik Teknikeri  
 • Mekanik Bakım Onarımcısı  
 • Şoför (Yolcu Taşıma)  
 • Hemşire  

HEMŞİRE

işyeri hemşiresi/işsağlığı ve güvenliği kanunu ve ilgili yönetmelikler doğrultusunda gerekli çalışmaları yapmak ve yapılmasını sağlayacak personel istihdam edilecektir.

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgiili ulusal ve uluslararası mevzuat ve standartlar ile kurum içi standartlar doğrultusunda tüm gereklilikleri gerçekleştirmek, mevcut sistem uygulamaları için iyileştirme çalışmalarına katılım sağlamak, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının standardının arttırılmasına işyeri hekimi ile birlikte katkıda bulunmak, yürütülen faaliyetler ve çalışma alanlarında yapılacak değişikliklerle ilgili iş sağlığı ve güvenliği açısından gerekli inceleme ve çalışmaları işyeri hekimi ile birlikte gerçekleştirmek, iş yeri hekimi ve ve diğer sağlık personelinin görev  yetki sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmelikte yer alan görev (kanun maddesi-16) ve yükümlülükleri (kanun maddesi-18) yerine getirmek, analitik düşünebilen, planlama, organizasyon ve problem çözme konularında etkin, takım çalışmasıona yatkın olmak, alanında en az 2 yıl tecrübe sahibi olmak ve istenilem deneyime sahip olduğunu çalışılan işyerleri ile SGK dan alınacak belgeyle ibraz etmek. ÇSGB tarafından geçerli diğer sağlık personeli sertifikasına sahip olmak

ÇALIŞMA  İLİ  : ANKARA

Başvuru ekranı: https://goo.gl/rafSfr

ŞOFÖR

Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı yada bulaşıcı hastalığı bulunmamak , taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet,irtikap,rüşvet,hırsızlık,nitelikli hırsızlık,dolandırılcılık,sahtecilik,güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüzkızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak,

B Sınıfı sürücü belgesi,
- Lise Diploması,
-Şoför unvanında en az 5 yıl çalışmış olduğuna dair Çalışma Belgesi ve Sigorta Hizmet Dökümü,
- SRC 2 belgesi ve Psikoteknik raporu,
- Güncel Özgeçmiş (Özgeçmişinizin renkli fotoğraflı, Türkçe, T.C. Kimlik ve telefon numaralarını da içerecek şekilde hazırlanması gerekmektedir),
- Askerlik durumunu gösterir belge,
- Adli Sicil Belgesi.

Adayların belgelerinin asılları ve birer fotokopileri ile birlikte çekiliş günü sabah 09:00’da TÜBİTAK BİLGEM İdari Bina Konferans Salonunda hazır olmaları gerekmektedir.

Başvuru ekranı: https://goo.gl/5M8X9r

MEKANİK BAKIM ONARICISI

mekanik, hidrolik, pnömatik ve sıhhi tesisatları yapacak ve kontrollerini yürütebilecek personel istihdam edilecektir. Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak ve devlet memuru olmasına engel bir suç kaydına sahip olmamak,Güvenlik soruşturmasına engeli bulunmamak,görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı yada bulaşıcı hastalığı bulunmamak, AR-GE amaçlı inşaat projelerinde görev almış olmak, mekanik tesisatlarına ait proje ve teknik şartname hazırlama konusunda tecrübeli olmak keşif,metraj,yaklaşık maliyet ve hakediş hazırlama konularında tecrübeli olmak, MS ofis ve autocad programlarını iyi derecede kullanabilmek, uygulama alanlarında şantiye tecrübesine sahip olmak, mekanik bakım, hidrolik, pnömatik ve sıhhi tesisatların yapılması  ve kontrol edilmesi konusunda tecrübe sahibi olmak, alanında  2 yıl tecrübe sahibi olmak ,

Adayların belgelerinin asılları ve birer fotokopileri ile birlikte çekiliş günü sabah 09:00’da TÜBİTAK BİLGEM İdari Bina Konferans Salonunda hazır olmaları gerekmektedir

Başvuru ekranı: https://goo.gl/sBief1

ELEKTRİK TEKNİKERİ

Binaların elektrik bölümünde planlanan bakımları ve elektrik tesisatını yapacak, arızalara müdahale edip onarımını sağlayacak, kablolamam ve sonlandırma işlerini yapacak personel istihdam edilecektir.

Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak ve devlet memuru olmasına engel bir suç kaydına sahip olmamak,Güvenlik soruşturmasına engeli bulunmamak,görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı yada bulaşıcı hastalığı bulunmamak, AR-GE amaçlı inşaat projelerinde görev almış olmak, şantiye tecrübesi olmak, otomasyon sistemlerinde deneyim sahibi olmak, bina bakım, onarım ve işletme birimlerinde tecrübe sahibi olmak. Alanında 2 yıl tecrübe sahibi olmak

Adayların belgelerinin asılları ve birer fotokopileri ile birlikte çekiliş günü sabah 09:00’da TÜBİTAK BİLGEM İdari Bina Konferans Salonunda hazır olmaları gerekmektedir

Başvuru ekranı: https://goo.gl/ZACKiJ

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TEKNİKERİ

Yapım işletme biriminde, inşaat keşfi, yaklaşık maliyet hesaplamaları, şantiye kontrolleri ve hak ediş çalışmalarını yürütebilecek personel istihdam edilecektir.,

Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak ve devlet memuru olmasına engel bir suç kaydına sahip olmamak,Güvenlik soruşturmasına engeli bulunmamak,görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı yada bulaşıcı hastalığı bulunmamak, AR-GE amaçlı inşaat projelerinde göerv almış olmak,keşif metraj,yaklaşık maliyet ve hakediş hazırlama konularında tecrübe sahibi olmak,MS ofis ve autocad programlarını iyi derecede kullanabiliyor olmak, uygulama alanlarında şantiye tecrübesine sahip olmak,alanında  2 yıl tecrübe sahibi olmak

Adayların belgelerinin asılları ve birer fotokopileri ile birlikte çekiliş günü sabah 09:00’da TÜBİTAK BİLGEM İdari Bina Konferans Salonunda hazır olmaları gerekmektedir

Başvuru ekranı: https://goo.gl/Q7svNQ

MAKİNE TEKNİKERİ

Güvenlik soruşturmasına engeli bulunmamak, kamu haklarından yasaklanmamış ve devlet memuru olmasına engel bir suç kaydına sahip olmamak, analitik düşünme ve problem çözme yeteneğine sahip olmak, iletişim becerisi kuvvetli, sorumluluk sahibi ve sonuç odaklı olmak, kolay ve hızlı öğrenip uygulamaya geçirebilmek, ekip çalışmasına yatkın olmak, Takım tezgahları ve talaşlı imalat konusunda 2 yıl tecrübe sahibi olmak, Tercihen; AutoCAD ve Solid Works paket programlarını kullanmayı bilmek

Başvuru ekranı: https://goo.gl/pDL83X

GÜVENLİK GÖREVLİSİ

-Güvenlik soruşturmasına engeli bulunmamak, kamu haklarından yasaklanmamış ve devlet memuru olmasına engel bir suç kaydına sahip olmamak,

-Silahlı Özel güvenlik görevlisi kartı sahibi olmak, vardiyalı çalışma ve gece çalışması yapmaya engel bir durumu olmamak, en az 1 yıl silahlı özel güvenlik olarak çalışmış olmak,(belgelendirilmesi istenecektir.), işe alınacak özel güvenlik görevlisinin Kocaeli'nin Gebze veya Darıca ilçelerinde ikamet etmesi istenecektir.

Başvuru ekranı: https://goo.gl/cetBMS

MAKİNE TEKNOLOJİSİ TEKNİSYENİ

Güvenlik soruşturmasına engeli bulunmamak, kamu haklarından yasaklanmamış ve devlet memuru olmasına engel bir suç kaydına sahip olmamak, analitik düşünme ve problem çözme yeteneğine sahip olmak, iletişim becerisi kuvvetli, sorumluluk sahibi ve sonuç odaklı olmak, kolay ve hızlı öğrenip uygulamaya geçirebilmek, ekip çalışmasına yatkın olmak,Takım tezgahları ve talaşlı imalat konusunda 2 yıl tecrübe sahibi olmak, Tercihen; AutoCAD ve Solid Works paket programlarını kullanmayı bilmek

Başvuru ekranı: https://goo.gl/nwx7xY

SİVİL SAVUNMA VE İTFAİYECİLİK TEKNİKERİ

Hizmet Grubu: Sivil Savunma Teknisyeni

Eğitim Durumu: Önlisans mezunu Olmak, Üniversitelerin sivil savunma ve itfaiyecilik bölümü meslekyüksek okulu mezunu olmak,(yanma ve yangın, kurtarma, sivil savunma, araç ve malzeme bilgisi, yangına müdahale teknikleri, yangın güvenlik önlemleri, acil durum yönetimi, afet yönetimi, kanun/yönetmelik/mevzuatlarla ilgili dersleri görmüş olmak

- Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak ve devlet memuru olmasına engel bir suç kaydına sahip olmamak, vardiyalı çalışma ve gece çalışması yapmaya engel bir durum olmamak, güvenlik soruşturması engeli bulunmamak, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı  yada bulaşıcı hastalığı bulunmamak,  vardiyalı çalışma ve gece çalışması yapmaya engel bir durumu olmamak,enaz  1(bir) yıl sivil savunmapersoneli olarak çalışmış olmak (belgelendirmesi istenecektir), temel düzeyde microsoft office programlarını (word, excell, vs.) kullanabilme, ofis araç gereçlerini (faks, fotokopi vs.) kullanabilmek, İstanbul veya Kocaeli'nde ikamet ediyor veya edebilecek olmak.

Başvuru ekranı: https://goo.gl/T3WkhK

BAŞVURU

İlanlara başvuru yapmak için yukarıdaki linkleri kopyalayın ve yeni sekmede açın. Açılan sayfada, İŞKUR üzerinden müracaatınızı yapın.

Yorum Yap
İLANLAR
Çarşı ve Mahalle Bekçisi Sınav Duyurusu
Çarşı ve Mahalle Bekçisi Sınav Duyurusu
Bekçilik için haber bekleyen bekçi adaylarının dört gözle beklediği duyuru nihayet yayınlandı. Duyuruda belirtilene göre adayların en az lise mezunu veya dengi okullardan mezun olmuş olması gerekiyor. Emniyet Hizmetleri sınıfında çalışacak olan bekçiler çarşı ve mahalle korumacılığını üstlenecekler. Polis Akademisi tarafından yapılan resmî duyuru aşağıdaki gibidir. Bekçilik sınav için detayları bilgileri sitemizi takip ederek edinebilirsiniz.
Bekçi Alımı Tarihi Belli Oldu: İşte Başvuru Şartları
Bekçi Alımı Tarihi Belli Oldu: İşte Başvuru Şartları
Bekçi alımı başvuruları ne zaman hangi gün yapılacak? Tarih belli oldu mu?
Okullara 20 Bin Güvenlik Görevlisi Alımı İçin Süleyman Soylu'dan Açıklama
Okullara 20 Bin Güvenlik Görevlisi Alımı İçin Süleyman Soylu'dan Açıklama
Okullara 20 bin güvenlik görevlisi alımı için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'dan açıklama geldi. Bakan Soylu bugün yaptığı açıklamada , alım için çalışmaların başladığına yer verildi.
MEB ve Belediye'ye 1400 Yeni İşçi Alımı-İŞKUR TYP İlanları
MEB ve Belediye'ye 1400 Yeni İşçi Alımı-İŞKUR TYP İlanları
Toplum Yararına Program kapsamında 1400 işçi alımı için İŞKUR'da yeni ilanlar yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı ile Tunceli Belediyesi bünyesine yapılan alımın detayları haberimizde.
Adalet Bakanlığına 25 koruma ve güvenlik görevlisi ile 10 aşçı alınacak
Adalet Bakanlığına 25 koruma ve güvenlik görevlisi ile 10 aşçı alınacak
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Adalat Bakanlığı merkez teşkilatında çalıştırılmak üzere 25 koruma ve güvenlik görevlisi ile 4 aşçı, Ankara Personel Eğitim Merkezinde çalıştırılmak üzere 3 aşçı ve Rize Personel Eğitim Merkezinde çalıştırılmak üzere 3 aşçı olmak üzere toplam 35 personel alımı yapılacak.
TÜBİTAK KPSS'siz Kamu Personeli Alımı Yapıyor-Lise, Önlisans, Lisans
TÜBİTAK KPSS'siz Kamu Personeli Alımı Yapıyor-Lise, Önlisans, Lisans
TÜBİTAK, en az lise mezunu adaylar arasından KPSS şartı olmadan yeni memur alımı yapacağını duyurdu.
Milli Eğitim Bakanlığı İşçi Alımı İçin İlan Yayımladı!
Milli Eğitim Bakanlığı İşçi Alımı İçin İlan Yayımladı!
Türkiye İş Kurumu aracılığıyla yeni bir ilan yayımlandı ve Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında personel alımı yapılacağı belirtildi. İşte Milli Eğitim Bakanlığı bünyesine alınacak olan işçi alımıyla alakalı olarak tüm detaylar...
İl Özel İdaresinde 204 kişi istihdam edilecek
İl Özel İdaresinde 204 kişi istihdam edilecek
Düzce İl Özel İdaresi, İŞKUR tarafından tüm Türkiye'de uygulanmak üzere hazırlanan "Toplum Yararına Program" projesi kapsamında 204 kişi istihdam edilecek.
Orman Genel Müdürlüğü 20 muhafaza memuru, 46 mühendis alacak
Orman Genel Müdürlüğü 20 muhafaza memuru, 46 mühendis alacak
Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında, 3234 Sayılı Orman Genel Müdürlüğüne İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun Ek 1 inci maddesi, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ve Orman Muhafaza Memurlarının Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi açıktan atama yoluyla sözlü ve uygulamalı sınavla 20 adet Orman Muhafaza Memuru alımı yapılacaktır.
Özel Güvenlik Görevlisi ve Büro Memuru 90 kişi Alımı
Özel Güvenlik Görevlisi ve Büro Memuru 90 kişi Alımı
İŞKUR Yayınlamış olduğu ilanla Güvenlik Görevlisi, Büro Memuru, Bilgisayar Programcısı ve Temizlik Görevlisi ünvanlarında çalıştıırılmak üzere 90 kişi alımı yapılacak olup başvurular 7 Aralık 2018 tarihinde bitecektir.
Bartın'da Typ Kapsamında 265 İşçi Daha Alınacak
Bartın'da Typ Kapsamında 265 İşçi Daha Alınacak
AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Bartın’da toplum yararına çalışma projesi kapsamında 265 kişinin daha istihdam edileceğini belirterek, müracaatların 10 Aralık tarihinde başlayacağını ve kura sonucu belirlenen 265 kişinin 24 Aralık’ta çalışmaya başlayacağını açıkladı
Aralık ayında 21 gün çalışan taşeron personele kadro!
Aralık ayında 21 gün çalışan taşeron personele kadro!
Kamu Denetçiliği Kurumuna başvuran ve 4 aralık 2017 itibariyle çalışmamış olmasına rağmen, Aralık ayında 21 gün sigorta primi yatırılan personel, işçi kadrosuna geçirildi.

HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
3°C / 0°C
Durum
Kar Yağışlı
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:31
Güneş
06:58
Öğle
13:18
İkindi
16:42
Akşam
19:26
Yatsı
20:46
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

Sitemizi Nasıl Buldunuz. ?

Kapat