özel güvenlik hakları  özel güvenlik haberleri  özel güvenlik sınav sonuçlar işçi hakları  iş hukuku  İŞ avukatı,işçi davları ,güvenlik-iş sendikası,öz-iş sendikası,hak-iş,türk-iş

Bu haber 25 Kasım 2018 00:21:14 Tarihinde eklenmiştir. 616 Defa Okundu.

ÖZEL GÜVENLİK SEKTÖRÜN ÖZELLİKLERİ

Özel güvenlik çalışanlarının görev ve yetkilerinin tamamlayıcı kolluk olarak görev yaptıkları ve yetkilerinin genel kolluk olay yerine gelinceye kadar durumu denetim altında tutmak ve genel kolluk olay yerine geldikten sonra da genel kolluğa yardımcı olmak ile sınırlı olduğu görülmektedir. Görev tanımlarının ve çalışma alanlarının genişliğine rağmen yetkilerinin bu derece sınırlı olması sağlık ve güvenlik risklerini de beraberinde getirmektedir

ÖZEL GÜVENLİK SEKTÖRÜN ÖZELLİKLERİ

TAŞERONLUK

Taşeronluk Özel güvenlik sektöründe taşeronluk sistemi egemendir. Günümüzde işyeri güvenlik faaliyetlerinde taşeron şirket ile çalışma eğilimi giderek artmaktadır. Kurulan hizmet ilişkisinin yapısı, iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarında riskleri önleme politikasının yapısını belirler. Asıl işverenin ve güvenlik şirketinin güvenlik görevlisinin sağlık ve güvenliğini etkileyen risklerin analizini de kapsayan risk değerlendirmesi temelinde güvenlik politikası hazırlamaları ve bu politikanın kendilerine düşen uygulamalarını yaşama geçirmeleri esastır. Bu açıdan bakıldığında, hizmet satın alan işverenler ve hizmeti üreten taşeronlar tehlike ve riskleri uygun önlemler alarak önlemek ya da çalışanları bunlardan koruma konusundaki ortak sorumluluğunun ve paydaşlığın bilincinde olmalıdırlar.

ESNEKLİK

Esneklik Özel güvenlik sektörü, iş örgütlenmesi ve işin yürütümü açısından esnektir. Güvenlik hizmetleri sunumu, hizmet alanın taleplerini günde 24 saat, haftada 7 gün karşılayabilecek biçimde süregelir. Sektörde üç tür esneklikten söz edilir: Sayısal esneklik, görev esnekliği, süre esnekliği. Sayısal esneklik, sektörde şirketlerin istihdam edilen çalışan sayısını değiştirme

REKABET SEKTÖRDE REKABET ZORLUDUR.

 Çok sayıda şirket alanda hizmetin üretimi ve sürdürülmesi açısından acımasız bir rekabet içindedir. Bu koşullar belirli bir niteliği korumak zorunda olan bir hizmetin sürdürülmesi için başta çalışanların ücretlerinde olmak üzere çeşitli alanlarda kısıntıya gidilmesine yol açmaktadır. Bu kısıtlamalar yapılan hizmet sözleşmesinin niteliğini, bu nitelik de iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını etkiler. Nitelikli hizmet sözleşmesi ise hizmetin standardının becerisi vb. ile; süre esnekliği, sıra dışı çalışma saatleri, gece ve hafta sonu vardiyaları, fazla mesai, görev bekleme biçimi vb. ile; görev esnekliği ise çok çeşitli ve önceden kestirilemeyen talepleri karşılama zorunluluğu ile tanımlanır. Çalışma saatleri, sözleşme türü ve hizmet türü ne olursa olsun, sektörün özellikleri oldukça esnektir. Bu esneklik, özel güvenlik görevlisinin sosyal yaşamlarını ve biyolojik ritimlerini önemli düzeyde etkiler ve kişide zihinsel ve duygusal gerginliğe yol açabilir. İşin Toplumsal Değeri Güvenlik şirketleri ve güvenlik görevlileri özellikle kamusal alanların güvenli hale getirilmesine, kamusal ve bireysel özgürlüklerin kısıtlanmadan kullanılabilmesi için daha güvenli bir toplum yaratılmasına katkı yaparlar. Bu katkı her zaman tam ve doğru biçimde takdir edilmez. Sektöre gerekli değerin gösterilmemesi, özel güvenlik tarafından yürütülen işler hakkında bilgi eksikliğini ve/veya bu işlerin küçümsendiğini ve azımsandığını gösterir. Bu da sektörün güvenilirliğini, itibarını ve güvenlik görevlisinin mesleki imgesini olumsuz etkiler. Bu olumsuzluk güvenlik görevlisinin psikososyal sağlığını da etkiler. Sektörün hak ettiği değerin artması, özel güvenliğin toplumsal rolü ile ilgili farkındalığın artması ve sektörün daha iyi bir imgeye kavuşması için başlatılacak girişimlere bağlıdır. Bu amaçla, sektörün genel kolluk hizmetlerindeki yükü nasıl ve ne şekilde hafiflettiği topluma ve kamu kesimine yeterince anlatılmalıdır.

İŞİN TOPLUMSAL DEĞERİ

İşin Toplumsal Değeri Güvenlik şirketleri ve güvenlik görevlileri özellikle kamusal alanların güvenli hale getirilmesine, kamusal ve bireysel özgürlüklerin kısıtlanmadan kullanılabilmesi için daha güvenli bir toplum yaratılmasına katkı yaparlar. Bu katkı her zaman tam ve doğru biçimde takdir edilmez. Sektöre gerekli değerin gösterilmemesi, özel güvenlik tarafından yürütülen işler hakkında bilgi eksikliğini ve/veya bu işlerin küçümsendiğini ve azımsandığını gösterir. Bu da sektörün güvenilirliğini, itibarını ve güvenlik görevlisinin mesleki imgesini olumsuz etkiler. Bu olumsuzluk güvenlik görevlisinin psikososyal sağlığını da etkiler. Sektörün hak ettiği değerin artması, özel güvenliğin toplumsal rolü ile ilgili farkındalığın artması ve sektörün daha iyi bir imgeye kavuşması için başlatılacak girişimlere bağlıdır. Bu amaçla, sektörün genel kolluk hizmetlerindeki yükü nasıl ve ne şekilde hafiflettiği topluma ve kamu kesimine yeterince anlatılmalıdır.

ÖZEL GÜVENLİK SEKTÖRÜNDEN TARAFLARIN SORUMLULUKLARI

ASIL İŞVEREN

Güvenlik görevlisi için sağlıklı ve güvenli koşullarda çalışabileceği bir çalışma ortamı hazırlamak;  Güvenlik ile ilgili teknik altyapının etkili bir biçimde çalışmasını sağlamak, düzenli bakım ve onarım yapmak;  İşyerindeki etkinlikler sırasında karşılaşılabilecek tehlike ve risklerden çalışanları korumak için doğru çalışma talimatları hazırlamak;  Güvenlik şirketinin ve güvenlik görevlisinin kurallara uygun çalışmalarını sağlamak için önlem almak ve bu amaçla güvenlik şirketi ve güvenlik görevlisi ile işbirliği yapmak;  Güvenlik şirketinin güvenlik görevlisinin sağlıklı ve güvenli koşullarda çalışması için üzerine düşen önlemleri alıp almadığını denetlemek;  Güvenlik görevlisinin kurallara uyup uymadığını denetlemek, uymuyor ise güvenli şirketini uyararak, düzeltici eylem başlatmasını sağlamak.

GÜVENLİK ŞİRKET

Güvenlik görevlisini,  güvenlik hizmetini güvenli ve sağlıklı bir biçimde yürütmesini sağlayacak düzeyde eğitmek ve amaca uygun olarak donatmak;  işyerinde karşılaşabileceği tehlike ve riskler, uyacağı kurallar ve uygulayacağı önlemler hakkında bilgilendirmek ve eğitmek;  kurallara ve önlemlere uyup uymadığını denetlemek;  sağlıklı ve güvenli bir biçimde çalışması için asıl işveren ile işbirliği yaparak, eşgüdüm içinde çalışmasını sağlamak.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ

Bilgilendirme, eğitim ve iş talimatlarına uygun çalışmak; Görevi gereği kullandığı güvenlik donanımını ve işyerinde kullandığı her türlü araç gereci amacına ve kurallara uygun olarak kullanmak;  Çalışma ortamında karşılaştığı tehlike ve riskleri anında ilgili birime veya kişiye bildirmek; var ise alınması gereken önlemler ile ilgili öneri yapmak;  Ciddi ve yakın tehlike durumunda kendisinin, diğer kişilerin ve işyerinin zarar görmesini önlemek için acil durum planına uygun önlemleri uygulamaya sokmak;  Güvenlik ve sağlığı korumak için yapılan çalışmalarda asıl işverenle, alt işverenle ve ilgili kişilerle işbirliği yaparak, eşgüdüm içinde çalışmak. Asıl işveren ile alt işveren müteselsilen sorumludur bu sorumlukta kaçamaz 4857. Maddesi 2.6.36 yazılmaktadır ve 6331 hüküm alınılmıştır.Görüş CSGB 

Abdurrahman KONYAR

Özel Güvenlik Hakları Y.K.B

İş ve Sosyal Güvenli Hesap & Bilirkişi

 

Yorum Yap
ÖGG HABERLERİ
Dedektif anne yargılama yolunu açtı
Dedektif anne yargılama yolunu açtı
ADANA'DA bir bankanın özel güvenlik görevlisinin öldürülmesi olayında ömür boyu hapis cezası alan bir şahsın annesi, boy tespiti yaptırıp olaya karışan en uzun kişinin 1.78 santim, oğlunun ise 1.88 santim boyunda olduğunu ileri sürerek, yeniden yargılama istedi. Bir bankada güvenlik görevlisi olan Ekrem Biçer, zırhlı araçla 17 Kasım 2008'de 2 soyguncunun saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti. Yapılan çalışma sonrası 15 kişi yakalandı.
Dolandırılıyordu, bankanın güvenlik görevlisi engelledi
Dolandırılıyordu, bankanın güvenlik görevlisi engelledi
Antalya'nın Manavgat ilçesinde telefonla aranarak dolandırılmaya çalışılan yaşlı adam, kredi çekmek için gittiği bankanın güvenlik görevlisinin durumu fark etmesiyle dolandırılmaktan kurtuldu.
Bankaya, soygun için girmiş
Bankaya, soygun için girmiş
Şapka ve kaşkolla kendisini gizleyip, elinde kurusıkı tabancayla bankaya girerek, 'Sen benim kız arkadaşıma nasıl laf atarsın?' diyerek güvenlik görevlisinin üzerine yürüyen Murat Yıldırım'ın (40), amacının soygun olduğu ortaya çıktı. Piyasa 15 bin lira borcu olduğu için soygun girişiminde bulunduğunu itiraf eden Yıldırım, 'yağma' suçundan tutuklandı.
Okul önünde genci vuran, güvenlik görevlisi emekli polisin davasına devam edildi
Okul önünde genci vuran, güvenlik görevlisi emekli polisin davasına devam edildi
BURSA'da, güvenlik görevlisi olarak çalıştığı okul önünde beklememesi için uyarıp, kavga ettiği Ç.D.'yi (18) arbede sırasında karnından vurup yaraladığı gerekçesiyle hakkında dava açılan emekli polis memuru Ali Galip K.'nın 'öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.
Adliyede Özel güvenlik görevlileri arasında silahlı kavga
Adliyede Özel güvenlik görevlileri arasında silahlı kavga
Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı önünde adliyede görevli özel güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı. Güvenlik görevlilerinden biri, meslektaşını silahla yaraladı. Olaya ilişkin savcılık soruşturma başlattı.özel
Yozgat Şeker Fabrikası önünde işçilerden kadro eylemi
Yozgat Şeker Fabrikası önünde işçilerden kadro eylemi
YOZGAT Şeker Fabrikası’nda çalışan 110 taşeron işçisi, fabrika önünde toplanarak kadro eylemi yaptı.
Düğünlere sivil güvenlik geliyor
Düğünlere sivil güvenlik geliyor
Gaziantep Valisi Davut Gül, düğünlerde havaya silah sıkılmasını engellemek amacıyla her düğünde bir sivil görevli bulunduracaklarını açıkladı
Diyarbakır’da 3 bin 877 kişiye Narko-Rehber Eğitimi verildi
Diyarbakır’da 3 bin 877 kişiye Narko-Rehber Eğitimi verildi
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 bin 877 kişiye ve 324 özel güvenlik görevlisine NarkoRehber Eğitimi verildi.
YÖK'ten ALES ile ilgili önemli karar
YÖK'ten ALES ile ilgili önemli karar
Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), Meslek Yüksek Okullarında (MYO) temininde güçlük çekilen öğretim elemanı kadrolarına başvurularda Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) şartı aranmayacak, "uzmanlık alanları" yeniden belirlendi.
MALKARA’DA OKUL GÜVENLİĞİ TOPLANTISI YAPILDI
MALKARA’DA OKUL GÜVENLİĞİ TOPLANTISI YAPILDI
Malkara’da Kasım ayını değerlendirme kapsamında “Okul Güvenliği” toplantısı yapıldı.
Özel Kameraya ateş açtı Mahallesine güvenlik için konulan kamerayı tüfekle vurdu
Özel Kameraya ateş açtı Mahallesine güvenlik için konulan kamerayı tüfekle vurdu
Balıkesir'de mahallesine güvenlik için konulan kameraya kızan şüpheli, kamerayı adeta taradı. Elindeki tüfekle kameranın önüne gelen şüpheli, peş peşe ateş ederek kamerayı vurarak kullanılamaz hale getirdi. Saldırı anı ise ateş açılan kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.
Güvenlik kamerası görüntüsü paylaşanlara soruşturma
Güvenlik kamerası görüntüsü paylaşanlara soruşturma
İçişleri Bakanlığı, delil veya kişisel veri niteliğindeki güvenlik kamerası görüntülerinin basın ve sosyal medyadan kamuoyuyla paylaşılmasının önüne geçmek amacıyla genelge yayımladı. Tüm kolluk personeli, diğer kamu görevlileri, bina, apartman, kamu ve özel sektör yöneticileri ile şoför esnafı bilgilendirilecek ve uyarılacak, genelgeye aykırı hareket edenler hakkında soruşturma başlatılacak.

HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
13°C / 9°C
Durum
Çok Bulutlu
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
06:41
Güneş
08:15
Öğle
13:06
İkindi
15:23
Akşam
17:45
Yatsı
19:12
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

Sitemizi Nasıl Buldunuz. ?

Kapat