özel güvenlik hakları  özel güvenlik haberleri  özel güvenlik sınav sonuçlar işçi hakları  iş hukuku  İŞ avukatı,işçi davları ,güvenlik-iş sendikası,öz-iş sendikası,hak-iş,türk-iş

Bu haber 25 Kasım 2018 00:21:14 Tarihinde eklenmiştir. 714 Defa Okundu.

ÖZEL GÜVENLİK SEKTÖRÜN ÖZELLİKLERİ

Özel güvenlik çalışanlarının görev ve yetkilerinin tamamlayıcı kolluk olarak görev yaptıkları ve yetkilerinin genel kolluk olay yerine gelinceye kadar durumu denetim altında tutmak ve genel kolluk olay yerine geldikten sonra da genel kolluğa yardımcı olmak ile sınırlı olduğu görülmektedir. Görev tanımlarının ve çalışma alanlarının genişliğine rağmen yetkilerinin bu derece sınırlı olması sağlık ve güvenlik risklerini de beraberinde getirmektedir

ÖZEL GÜVENLİK SEKTÖRÜN ÖZELLİKLERİ

TAŞERONLUK

Taşeronluk Özel güvenlik sektöründe taşeronluk sistemi egemendir. Günümüzde işyeri güvenlik faaliyetlerinde taşeron şirket ile çalışma eğilimi giderek artmaktadır. Kurulan hizmet ilişkisinin yapısı, iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarında riskleri önleme politikasının yapısını belirler. Asıl işverenin ve güvenlik şirketinin güvenlik görevlisinin sağlık ve güvenliğini etkileyen risklerin analizini de kapsayan risk değerlendirmesi temelinde güvenlik politikası hazırlamaları ve bu politikanın kendilerine düşen uygulamalarını yaşama geçirmeleri esastır. Bu açıdan bakıldığında, hizmet satın alan işverenler ve hizmeti üreten taşeronlar tehlike ve riskleri uygun önlemler alarak önlemek ya da çalışanları bunlardan koruma konusundaki ortak sorumluluğunun ve paydaşlığın bilincinde olmalıdırlar.

ESNEKLİK

Esneklik Özel güvenlik sektörü, iş örgütlenmesi ve işin yürütümü açısından esnektir. Güvenlik hizmetleri sunumu, hizmet alanın taleplerini günde 24 saat, haftada 7 gün karşılayabilecek biçimde süregelir. Sektörde üç tür esneklikten söz edilir: Sayısal esneklik, görev esnekliği, süre esnekliği. Sayısal esneklik, sektörde şirketlerin istihdam edilen çalışan sayısını değiştirme

REKABET SEKTÖRDE REKABET ZORLUDUR.

 Çok sayıda şirket alanda hizmetin üretimi ve sürdürülmesi açısından acımasız bir rekabet içindedir. Bu koşullar belirli bir niteliği korumak zorunda olan bir hizmetin sürdürülmesi için başta çalışanların ücretlerinde olmak üzere çeşitli alanlarda kısıntıya gidilmesine yol açmaktadır. Bu kısıtlamalar yapılan hizmet sözleşmesinin niteliğini, bu nitelik de iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını etkiler. Nitelikli hizmet sözleşmesi ise hizmetin standardının becerisi vb. ile; süre esnekliği, sıra dışı çalışma saatleri, gece ve hafta sonu vardiyaları, fazla mesai, görev bekleme biçimi vb. ile; görev esnekliği ise çok çeşitli ve önceden kestirilemeyen talepleri karşılama zorunluluğu ile tanımlanır. Çalışma saatleri, sözleşme türü ve hizmet türü ne olursa olsun, sektörün özellikleri oldukça esnektir. Bu esneklik, özel güvenlik görevlisinin sosyal yaşamlarını ve biyolojik ritimlerini önemli düzeyde etkiler ve kişide zihinsel ve duygusal gerginliğe yol açabilir. İşin Toplumsal Değeri Güvenlik şirketleri ve güvenlik görevlileri özellikle kamusal alanların güvenli hale getirilmesine, kamusal ve bireysel özgürlüklerin kısıtlanmadan kullanılabilmesi için daha güvenli bir toplum yaratılmasına katkı yaparlar. Bu katkı her zaman tam ve doğru biçimde takdir edilmez. Sektöre gerekli değerin gösterilmemesi, özel güvenlik tarafından yürütülen işler hakkında bilgi eksikliğini ve/veya bu işlerin küçümsendiğini ve azımsandığını gösterir. Bu da sektörün güvenilirliğini, itibarını ve güvenlik görevlisinin mesleki imgesini olumsuz etkiler. Bu olumsuzluk güvenlik görevlisinin psikososyal sağlığını da etkiler. Sektörün hak ettiği değerin artması, özel güvenliğin toplumsal rolü ile ilgili farkındalığın artması ve sektörün daha iyi bir imgeye kavuşması için başlatılacak girişimlere bağlıdır. Bu amaçla, sektörün genel kolluk hizmetlerindeki yükü nasıl ve ne şekilde hafiflettiği topluma ve kamu kesimine yeterince anlatılmalıdır.

İŞİN TOPLUMSAL DEĞERİ

İşin Toplumsal Değeri Güvenlik şirketleri ve güvenlik görevlileri özellikle kamusal alanların güvenli hale getirilmesine, kamusal ve bireysel özgürlüklerin kısıtlanmadan kullanılabilmesi için daha güvenli bir toplum yaratılmasına katkı yaparlar. Bu katkı her zaman tam ve doğru biçimde takdir edilmez. Sektöre gerekli değerin gösterilmemesi, özel güvenlik tarafından yürütülen işler hakkında bilgi eksikliğini ve/veya bu işlerin küçümsendiğini ve azımsandığını gösterir. Bu da sektörün güvenilirliğini, itibarını ve güvenlik görevlisinin mesleki imgesini olumsuz etkiler. Bu olumsuzluk güvenlik görevlisinin psikososyal sağlığını da etkiler. Sektörün hak ettiği değerin artması, özel güvenliğin toplumsal rolü ile ilgili farkındalığın artması ve sektörün daha iyi bir imgeye kavuşması için başlatılacak girişimlere bağlıdır. Bu amaçla, sektörün genel kolluk hizmetlerindeki yükü nasıl ve ne şekilde hafiflettiği topluma ve kamu kesimine yeterince anlatılmalıdır.

ÖZEL GÜVENLİK SEKTÖRÜNDEN TARAFLARIN SORUMLULUKLARI

ASIL İŞVEREN

Güvenlik görevlisi için sağlıklı ve güvenli koşullarda çalışabileceği bir çalışma ortamı hazırlamak;  Güvenlik ile ilgili teknik altyapının etkili bir biçimde çalışmasını sağlamak, düzenli bakım ve onarım yapmak;  İşyerindeki etkinlikler sırasında karşılaşılabilecek tehlike ve risklerden çalışanları korumak için doğru çalışma talimatları hazırlamak;  Güvenlik şirketinin ve güvenlik görevlisinin kurallara uygun çalışmalarını sağlamak için önlem almak ve bu amaçla güvenlik şirketi ve güvenlik görevlisi ile işbirliği yapmak;  Güvenlik şirketinin güvenlik görevlisinin sağlıklı ve güvenli koşullarda çalışması için üzerine düşen önlemleri alıp almadığını denetlemek;  Güvenlik görevlisinin kurallara uyup uymadığını denetlemek, uymuyor ise güvenli şirketini uyararak, düzeltici eylem başlatmasını sağlamak.

GÜVENLİK ŞİRKET

Güvenlik görevlisini,  güvenlik hizmetini güvenli ve sağlıklı bir biçimde yürütmesini sağlayacak düzeyde eğitmek ve amaca uygun olarak donatmak;  işyerinde karşılaşabileceği tehlike ve riskler, uyacağı kurallar ve uygulayacağı önlemler hakkında bilgilendirmek ve eğitmek;  kurallara ve önlemlere uyup uymadığını denetlemek;  sağlıklı ve güvenli bir biçimde çalışması için asıl işveren ile işbirliği yaparak, eşgüdüm içinde çalışmasını sağlamak.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ

Bilgilendirme, eğitim ve iş talimatlarına uygun çalışmak; Görevi gereği kullandığı güvenlik donanımını ve işyerinde kullandığı her türlü araç gereci amacına ve kurallara uygun olarak kullanmak;  Çalışma ortamında karşılaştığı tehlike ve riskleri anında ilgili birime veya kişiye bildirmek; var ise alınması gereken önlemler ile ilgili öneri yapmak;  Ciddi ve yakın tehlike durumunda kendisinin, diğer kişilerin ve işyerinin zarar görmesini önlemek için acil durum planına uygun önlemleri uygulamaya sokmak;  Güvenlik ve sağlığı korumak için yapılan çalışmalarda asıl işverenle, alt işverenle ve ilgili kişilerle işbirliği yaparak, eşgüdüm içinde çalışmak. Asıl işveren ile alt işveren müteselsilen sorumludur bu sorumlukta kaçamaz 4857. Maddesi 2.6.36 yazılmaktadır ve 6331 hüküm alınılmıştır.Görüş CSGB 

Abdurrahman KONYAR

Özel Güvenlik Hakları Y.K.B

İş ve Sosyal Güvenli Hesap & Bilirkişi

 

Yorum Yap
ÖGG HABERLERİ
Özel güvenlik görevlisi lüks otoyu çalan şahsı vurdu
Özel güvenlik görevlisi lüks otoyu çalan şahsı vurdu
Kartal’da lüks aracı çalan şahıs ile güvenlik görevlileri arasında gerçekleşen kovalamaca kanlı bitti. İddiaya göre lüks ciple kaçmaya çalışan şahıs kendisini kovalayan güvenlikçilerin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti.
Özel Güvenlik görevlisi intihar etti
Özel Güvenlik görevlisi intihar etti
KIRKLARELİ’nin Lüleburgaz ilçesinde güvenlik görevlisi Fatih Dağlı (36) bağ evinde kendini iple asarak intihar etti. Olay, ilçeye bağlı Müsellim köyünde meydana geldi. Bir şirkette güvenlik...
İfade çelişkisi güvenlik ‘kız çıktı, görmedin mi’ dediler
İfade çelişkisi güvenlik ‘kız çıktı, görmedin mi’ dediler
ÜNİVERSİTE öğrencisi Şule Çet’in bir plazanın 20. katından şüpheli bir şekilde düşerek ölümüne ilişkin davada, “Olay yerinde temizlik yapıldığı” iddiasına ilişkin sanıkların yaptıkları savunmalar birbiriyle çelişti. Dün Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan davanın ilk duruşmasında, sanık Çağatay Aksu olayın nasıl yaşandığına ilişkin olarak daha önce verdiği ifadeleri tekrarladı. Olayın yaşandığı dinlenme odasında ve pencerede parmak izinin bulunmadığının hatırlatılması üzerine de Aksu, şunları anlattı: “Nasıl çıkabilir. Elimle bacağından tutuyordum. Elimden kaydı ve düştü. Berk’in yanına içeriye koştum, ‘Şule gitti. Tutamadım, atladı’ dedim.”
Özel güvenlik fark eti Balıkesir Otogarı'nda 209 gram metamfetamin bulundu
Özel güvenlik fark eti Balıkesir Otogarı'nda 209 gram metamfetamin bulundu
Özel güvenlik fark eti Balıkesir Otogarı'nda 209 gram metamfetamin bulundu
Maymun saldırısına uğrayan güvenlik görevlisi ağır yaralandı
Maymun saldırısına uğrayan güvenlik görevlisi ağır yaralandı
Malezya'da maymunun saldırısına uğrayan bir okulun güvenlik görevlisi hastanelik oldu.
Atm'ye Para Yüklemek İsteyen Güvenlik Görevlileri Gasp Edildi
Atm'ye Para Yüklemek İsteyen Güvenlik Görevlileri Gasp Edildi
Antalya'da bir banka ATM'sine para yüklemek isteyen güvenlik görevlileri gasp edildi.
Otomobille Kaçırıp Güvenlik Görevlisini Metrelerce Sürükledi! Kamera Kayıttaydı
Otomobille Kaçırıp Güvenlik Görevlisini Metrelerce Sürükledi! Kamera Kayıttaydı
Zonguldak'ta yaşayan baba, velayeti eski eşinde olan kızını kiralık otomobille kaçırdı. Öfkeli adam, kaçırma olayına engel olmak isteyen güvenlik görevlisini 300 metre sürükleyip yoluna devam etti. O anlar kameraya yansıdı.
Yetişkin Havuzuna Giren Çocuğu Boğulmak Üzereyken Güvenlik Görevlisi Kurtardı
Yetişkin Havuzuna Giren Çocuğu Boğulmak Üzereyken Güvenlik Görevlisi Kurtardı
Brezilya'da bir tatil kompleksinde bir çocuk, yetişkin havuzuna girince boğulma tehlikesi geçirdi.
Özel güvenlik görevlisi kaldırımda intihar etti
Özel güvenlik görevlisi kaldırımda intihar etti
Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'nın Çumra ilçesinde bir iş yerinde özel güvenlik görevlisi Abdülgaffar D. (43), kaldırımda tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdi.
Gaziosmanpaşa’da site önünde silahlı saldırı: 1 yaralı
Gaziosmanpaşa’da site önünde silahlı saldırı: 1 yaralı
Gaziosmanpaşa'da bir site önünde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.
Özel güvenlik görevlilerinin maaşları verilmedi, iş bırakma eylemi yaptılar..'
Özel güvenlik görevlilerinin maaşları verilmedi, iş bırakma eylemi yaptılar..'
SCS GÜVENLİK ŞİRKETİNİN BAKTIĞI VİAPORT AVM’ DE Kİ ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİ TOPLU OLARAK NEDEN İŞİ BIRAKTILAR?
Özel güvenlik görevlilerinin yaptığı rutin kontroller sırasında lüks cipin içinden çıkanlar şoke etti
Özel güvenlik görevlilerinin yaptığı rutin kontroller sırasında lüks cipin içinden çıkanlar şoke etti
Havalimanında kapısı açık lüks cipin içinden çıkanlar şoke etti Atatürk Havalimanı otoparkında görevli özel güvenlik görevlilerinin yaptığı rutin kontroller sırasında kapısının açık olduğu fark edilen lüks bir cipte, yüksek miktarda çek ve yaklaşık 70 bin lira değerinde Türk parası ile döviz bulundu. Polis gözetiminde tutanak altına alınan para ve çekler sahibine teslim edilmek üzere kayıp eşya ofisine teslim edilirken, yetkililer de araç sahibine ulaşmaya çalışıyor.

HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
3°C / 0°C
Durum
Kar Yağışlı
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
06:20
Güneş
07:47
Öğle
13:25
İkindi
16:20
Akşam
18:51
Yatsı
20:11
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

Sitemizi Nasıl Buldunuz. ?

Kapat