özel güvenlik hakları  özel güvenlik haberleri  özel güvenlik sınav sonuçlar işçi hakları  iş hukuku  İŞ avukatı,işçi davları ,güvenlik-iş sendikası,öz-iş sendikası,hak-iş,türk-iş

Bu haber 11 Nisan 2018 18:28:30 Tarihinde eklenmiştir. 6283 Defa Okundu.

Maaşını ödemeyen İşçileri için Örnek dilekçe

Birçok işveren ne yazık ki çalışanlarının emeği olan maaşlarını ödemiyorlar. Böylesi zalim insanlıkta nasibini almayan kişilerin mutlaka çalışanlar da ilgili kurumlara şikâyet etmeli. 4857 sayılı İş Kanunun 32 ve 34 üncü maddeleri uyarınca ücretin en geç ayda bir ödenmesi gerekir. İş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesi ile bu ödeme süresi bir haftaya kadar indirilebilir. Borçlar kanunu 407 Maddesi Çalıştırılan işçilerin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaktan o ay içinde ödenenlerin emretmektedir. Öte yandan ücret alacaklarında zamanaşımı süresi 5 yıldır. Bir diğer konu ise Ücret, fazla mesai gibi işçilik alacaklarını zamanında alamayan, eksik alan, iş yerinde iş sağlığı güvenliğine uymayan işyerlerini ALO 170- BİMER ve CİMER şikâyet edin tüm şikâyetlerinizi taşeron firmada çalışıyorsanız taşeron firmayı da şikâyet edin şikâyet etiğinizde her zaman deyin ki ben iş yerini inceleme ve teftiş talebim ediyorum. Not Hak alınmaz verilir. Şikâyet etmeden işyeri düzelmez. Asla istifa etmeyin yasal haklarınız için bizle iletişime geçiniz

Maaşını ödemeyen İşçileri için Örnek dilekçe

                           .............................…………………A.Ş

 

 

Konu      : Maaaş ödemesi

Tarih         : …/…:2018

           

 Ben şirketinizde   /…../  201…. tarihinden beri  alt işveren olan ……………….…… şirketinde ….. TL Maaşa ile   çalışmaktayım. Alt işveren emeğim karşılığı olan ………….TL maaşımı taarfıma  ödememiştir. Ödemediği için ise sizde talep etmek zorumluğu doğmuştur.Şöyle ki:

İş Kanun 2 .ve 36 Maddesi, Borçlar Kanunu Yargıtay kararları, asıl işveren -alt işveren yönetmeliği gereğince, asıl işveren işçilerin çalışma dönemimdeki tüm hak ve alacaklarımdan sorumludur. Bu sorumluktan kaçınamaz. Yasanın emredici hükmü böyledir.Kaldı ki sgk kanunu gereğince alt işveren çaşışanları sgk eksik veya ödememesi durumda çalışanların sgk primleri,aslı işverende tahsili yapmaktadı

 

Sonuc ve talep :  Yukarda izah etiğim yasal mevzuata gereğince ödmeyen   2018 ayının ……TL  maaşımı tarafıma ödenmesini talep ediyorum. Aksi durumda asıl işveren ile alt işverenin bu haksız uygulamaları ve diğer işlemlerinin incelemesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, aksız kazanç sağladığınız için Maliye Bakanlığına, Vergi Kanunu muhalefet edildiği için Cumhuriyet Başsavcılığına ihbar ve şikâyette bulunacağımı ihtaren bildiriyorum.

                                                                                                     İsim soy ad 

Yazırlayan

         Abdurrahman KONYAR

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku & Bilirkişilik

 Tazminat ve iş kazları ile  ilgili haklarınız için bizler iletişime geçin 

 

    www.facebook.com/ozelguvenlikhaklari.org

Yorum Yap
DİLEKÇE
İşçiler için Örnek Savunma Verme Yazısı  nasıl yazılır
İşçiler için Örnek Savunma Verme Yazısı nasıl yazılır
İşçinin Savunmasının Alınması süresi ve örnek savunma örneği dilekçesi İşçiye Savunma İçin Uygun Bir Süre Verilmelidir: İşçinin savunmasının alınması durumunda, işçiye savunma için uygun bir süre verilmelidir işçiler işverenin verdiği süre zarfında savunma vermek zorunda değildir istediği yerde savunmanın yazıp işverene verebilir mutlak kile savunmalarını iş yerin dışında veya baskıcı bir ortam olmayacağı bir yerde savunmayın verdirmelilerdi kesinlikle işverenlerin söyledikleri şekilde savunma verilmemesi gerekir
Maaşını ödemeyen İşçileri için Örnek dilekçe
Maaşını ödemeyen İşçileri için Örnek dilekçe
Birçok işveren ne yazık ki çalışanlarının emeği olan maaşlarını ödemiyorlar. Böylesi zalim insanlıkta nasibini almayan kişilerin mutlaka çalışanlar da ilgili kurumlara şikâyet etmeli. 4857 sayılı İş Kanunun 32 ve 34 üncü maddeleri uyarınca ücretin en geç ayda bir ödenmesi gerekir. İş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesi ile bu ödeme süresi bir haftaya kadar indirilebilir. Borçlar kanunu 407 Maddesi Çalıştırılan işçilerin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaktan o ay içinde ödenenlerin emretmektedir. Öte yandan ücret alacaklarında zamanaşımı süresi 5 yıldır. Bir diğer konu ise Ücret, fazla mesai gibi işçilik alacaklarını zamanında alamayan, eksik alan, iş yerinde iş sağlığı güvenliğine uymayan işyerlerini ALO 170- BİMER ve CİMER şikâyet edin tüm şikâyetlerinizi taşeron firmada çalışıyorsanız taşeron firmayı da şikâyet edin şikâyet etiğinizde her zaman deyin ki ben iş yerini inceleme ve teftiş talebim ediyorum. Not Hak alınmaz verilir. Şikâyet etmeden işyeri düzelmez. Asla istifa etmeyin yasal haklarınız için bizle iletişime geçiniz
İşveren Çalışanlarda iş elbise parası alması yasal mı
İşveren Çalışanlarda iş elbise parası alması yasal mı
İşverenler yasalar,toplu veya bireysel iş sözleşmeleri veya kendi istekleri doğrultusunda işçilere iş elbisesi veya giyim yardımı adı altında çeşitli giyim eşyaları (takım elbise,ayakkabı,bot, çizme,tulum, önlük, palto, yağmurluk vb.) vermektedirler.
Fazla Mesaiye Kalmak İstemeyen ve Genel Tatil Günlerinde Çalışmak İstemeyen İşçiler İçin Örnek Dilekçe
Fazla Mesaiye Kalmak İstemeyen ve Genel Tatil Günlerinde Çalışmak İstemeyen İşçiler İçin Örnek Dilekçe
Çalışanlar dikkat! Fazla çalışmaya kalmamak, işverene geçerli nedenle iş sözleşmesinin feshedilmesi hakkını doğurabilir. İşçi işveren 30 günce işveren bildirdikten sonra işveren işçiyi fazla mesai zorlaması durumda işçi İş kanunu 24. Maddesi gereğince kıdem tazminatı hak kazanır
Özel güvenlik ve diğer İşçinin görev yeri değişikliği  işçin örnek dilekçe ihtarname
Özel güvenlik ve diğer İşçinin görev yeri değişikliği işçin örnek dilekçe ihtarname
Özel Güvenlik Görevlileri ve diğer İşçilerin Şube, yerin veya proje değişikliği yapıldığı, işçi belgeyi imzalamadığı zaman işveren işçinin yerini değiştiremez. İşçi ne yapması gerekir örnekteki ihtarnameyi gönderdiği zamanda işveren işe başlatmasa işçi işe iade veya kıdem ihbar tazminatınız. Proje biterse veya iş yerinde kavga benzer bir durum varsa bu duru değişir
Kadın işçilerin sahip olduğu özel haklar ne ? Yer değişikliği  nasıl olur yasalmı
Kadın işçilerin sahip olduğu özel haklar ne ? Yer değişikliği nasıl olur yasalmı
Bayan çalışanlarımızın sürekli olarak haksızlığa maruz kaldıklarını bilmekteyiz. Özellikle iş kanunu ve bununla ilgili yönetmeliklerde bayan çalışanlar için ekstra düzenlemeler ve haklar mevcuttur. Proje ve şube bazında çalışan bayanların yer değişikliğine ilişkin büyük oranda bir mağduriyet yaşadığını bilmekteyiz. Bu mağduriyetlerin önüne geçilmesi için hazırladığımız ihtarnameyi işverene gönderdiği takdirde elektronik imza kanunu gereğince e-posta, fax vb iletişim araçlarıyla göndermeniz takdirde tebliğ edilmiş sayılacaktır. Ayrıca yer değişikliği, atama, transfer, geçici görev gibi isim altında gizleme edilen bu tuzaklara düşülmemesi için kesinlikle hiçbir belge imzalamadığınız takdirde işveren sizi işten atsa dahi kıdem ihbar tazminatı veya işe iade gibi haklarınızı alabileceksiniz. Gerek duyduğunuz takdirde bize ulaştığınızda hukuki yardım için iş hukukunda uzman avukatlarımız sizlere yardımcı olacaktır.
ÖRNEK  İŞÇİ PERSONEL AVANS TALEP DİLEKÇESİ
ÖRNEK İŞÇİ PERSONEL AVANS TALEP DİLEKÇESİ
İşçiye Avans Vermek Zorunda mıyım? İşçinin çalışması karşılığında, hak ettiği ücretin ödenme süresi 4857 sayılı İş Kanununun 32. ve 34. maddeleri uyarınca; ücretin en geç ayda bir ödenmesi gerekir. İş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmeleri ile ödeme süresi bir haftaya kadar indirilebilir. Ücreti ödeme gününden, itibaren 20 gün içinde mücbir bir nedenle ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir. Yine 6098 sayılı Borçlar Kanununun 401. maddesinde işveren, işçiye sözleşmede veya toplu iş sözleşmesinde belirlenen; sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde ise, asgari ücretten az olmamak üzere emsal ücreti ödemekle yükümlüdür.
İşten Çıkartılan İşçi İçin Örnek İhtarname
İşten Çıkartılan İşçi İçin Örnek İhtarname
İşten Çıkarılma Durumunda Ne Yapmalıyız?
Çalışan işçini yer ve  proje değişikliği için örnek ihtarname
Çalışan işçini yer ve proje değişikliği için örnek ihtarname
Özelikle taşeron işçilerin çok mağdur oldukları konu olan proje değişikliği için öncelik olarak işverene bir ihtar çekmesinin gerekmekte olduğunun geçerli bir neden yoksa işverenin proje değişikliği yapılan hukuka aykırıdır hazırladığımız Örnek ihtarnameyi noter PTT, veya e posta yolu ile işverene itmesinin gerekmektedir işverenlerin sözlerine değil yazılı verdiği sözlere inanı çalışanlara asla yer değişikliği kabul etmesinler ve asla istifa yazmasınlar
İşten ayrılmak isteyen işçi  için Örnek ihtarname
İşten ayrılmak isteyen işçi için Örnek ihtarname
Kıdem tazminatına hak kazanabilmek için iş sözleşmesinin fesih nedeni önemlidir. İstifa eden kıdem tazminatı alamaz. Fakat yine de çalışan, bazı koşulları taşımak koşuluyla işçi sözleşmesini tek taraflı olarak fes etmesi halinde kıdem tazminatını patronundan alabiliyor. En önemli konu bunun için işçi işveren ihtarname çekmesinin gerekir örnek verdiğimiz ihtarnameyi işveren noter kanalıyla gönderip ardın isteyen çalışan iş hukuku avukatlarımda deste ala bilirle r
Sendikalı İşçiler için
Sendikalı İşçiler için
Üye Olmayanların Dayanışma Aidatı Ödeyerek Sözleşmeden Yararlanmaları Sendika üye olmak istemeyen veya sendika da çıkmak isteyip ancak toplu iş sözlemde yaralanmak isteyen çalışanları bu dilekçeyi doldurup şirkete vermedi halinde tis deki tüm haklarda yaralanacaktır Dilekçeyi fax ile dönderin fax onayı sizin yanınızda bulunsun
İşten Ayrılma Dilekçesi
İşten Ayrılma Dilekçesi
İşten ayrılmak isteyenler kesinlikle İstifa dilekçesini vermesin istifa verdiğiniz takdirde hiç bir hak talep edemesiniz. İstifa yazmanız durumda işsizlik maaşı kıdem ihbar gibi haklarınız elinizde gider her zaman sözleşme fesini yapın işverenin dediklerine fazla inanmayın bizin yayınladığımızı dilekçeyi verin yasal olarak e. Posta fax resmi evraktır işveren elden dilekçeyi almadığı zaman e.posta veya fax. İle gönderin işveren diğerse ben kabul etmem diğerse sizde değin siz bilirsiniz unutmayın işverenler işine gelmediklerine şeyler bahane bulurlar

HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
13°C / 9°C
Durum
Çok Bulutlu
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
06:41
Güneş
08:15
Öğle
13:06
İkindi
15:23
Akşam
17:45
Yatsı
19:12
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

Sitemizi Nasıl Buldunuz. ?

Kapat