özel güvenlik hakları özel güvenlik haberleri özel güvenlik sınav sonuçlar işçi hakları iş hukuku İŞ avukatı,işçi davları ,güvenlik-iş sendikası,öz-iş sendikası,hak-iş,türk-iş

Bu haber 17 Mart 2018 16:46:04 Tarihinde eklenmiştir. 10744 Defa Okundu.

İşveren Çalışanlarda iş elbise parası alması yasal mı

İşverenler yasalar,toplu veya bireysel iş sözleşmeleri veya kendi istekleri doğrultusunda işçilere iş elbisesi veya giyim yardımı adı altında çeşitli giyim eşyaları (takım elbise,ayakkabı,bot, çizme,tulum, önlük, palto, yağmurluk vb.) vermektedirler.

İşveren Çalışanlarda iş elbise parası alması yasal mı

            İşverenlerin işçilerine verdikleri bu giyim eşyalarını satın aldıkları firmalara ödedikleri bedelleri bu firmaların faturalarına dayanarak gider hesaplarına kaydetmekte ve bu faturalardaki katma değer vergilerini de indirim konusu yapmaktadırlar. Bu konuda herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Sorun giyim eşyalarının işçilere verilmesinin işten çıkan işçilerde ücret kesinti yapması haksız bir şekilde işçinin tek geçim kaynağı olan maaşının eksik ödemesi. İşverenle işçiler verdiği elbisede 4 defa kazanç sağlamaktadır. Birincisi elbiseleri alırken fatura aldığı için şirkete gider göstermesi ikincisi ise işçide ücret kesmesi dördüncüsü ise taşeron firmaların asıl işverende iş alırken de onlarda elbise ücretinde almaktadır.

İşçilere işin gereği demirbaş olarak verilen ve işçilerin işten ayrılmaları halinde geri alınan giyim eşyası 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 27/2.maddesi uyarınca gelir vergisinden istisnadır. Bunların işçilere verilmesi sırasında herhangi bir vergi kesintisi yapılmaması gerekir. Bu kapsamdaki giyim eşyasının sadece işyerinde giyilecek diye bir koşula bağlı olmaması gerekir kanısındayım. Ör: Bir güvenlik görevlisine verilen üniformanın işyeri dışında da giyilmesi ya da bu kıyafetle dışarıda dolaşması istisnaya engel olmaz. İşçinin işyerinde çalışmaya devam ettiği sürece giymesi ve işten ayrılma durumunda bunları işverene teslim etmesi yeterlidir. Öten yandan 6098 sayılı Borçlar Kanunu MADDE 410’a göre ise “İşçilerin ücretinin dörtte birinden fazlası haczedilemez, başkasına devredilemez ve rehnedilemez. Ancak, işçinin bakmakla yükümlü olduğu aile bireyleri için hâkim tarafından takdir edilecek miktar, bu orana dâhil değildir. Nafaka alacaklılarının hakları saklıdır. Gelecekteki ücret alacaklarının devredilmesi veya rehnedilmesi geçersizdir.

Peki, işçide elbise ücreti kesilirse neler yapmalı?

ALO 170 Arayıp işveren iş sağlığı güvenliği ve İş kanunu aykırı olarak kişisel koruyucu donanım olan elbise ücretin kesildiğini işyerine iş kanunu ve İş sağlığı güvenliği kanuna aykırı durumları olduğun bunla ilgili idari acında incelenip firmaya idari cevaz uygulamasının talep edin.

Alo Maliye 444 0 189 numaralı hattan Vergi İletişim Merkezi'ni arayın Firmanın elbise parasını kestiğin fakat kendisi en herhangi bir belge faturanın vermediğin Firmanın ikinci bir kayıt tutma ihtimaline karşı muhafazalı denetimi yapılmasını talep edin.

Sizde kesilen elbise parası içinse Örnek hazırladığımız dilekçeyi Asıl işveren verin sizlerden kesilen ücretin ödemediği zaman gelin bizler gerekeni yapalım

 

Elbise parası için örnek dilekçe

 

                                                                                                                                 .....................................…………………A.Ş

 

            Ben şirketinizde /…../ ....... tarihinden beri  alt işveren olan …….ÖZEL GÜVENLİK şirketinde çalışmaktayım Alt işveren benden keyfi olarak ….TL  elbise ücreti kesti. Yapılan bu kesinti 4857, 5188 ve 6331 sayılı yasalara aykırıdır. Şöyle ki:

            5188 Sayılı Özel Güvenlik Kanunu ile Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'in 22. Maddesi gereğince özel güvenlik şirketin bizlere işyerinde giymek için kıyafet vermesi zorunludur. Ayrıca 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği yasası gereğince iş ile ilgili kişisel araç, gereç, kıyafet ve her türlü kişisel koruyucu donanım işverence verilir ve işçilerden hiçbir şekilde ücret talep edilemez. Bunu istemesi durumda ise işverene idari ceza uygulaması söz konusudur. İş Kanunu 2. ve 36 Maddesi, Borçlar Kanunu ve Yargıtay kararları, asıl işveren - alt işveren yönetmeliği gereğince, asıl işveren de çalışma dönemimdeki tüm hak ve alacaklarımdan sorumludur. Bu sorumluktan kaçınamaz. Yukarda izah etiğim yasal mevzuata gereğince benden kesilen elbise ücretinin tarafıma ödenmesini talep ediyorum. Aksi durumda asıl işveren ile alt işverenin bu haksız uygulamaları ve diğer işlemlerinin incelemesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, bana elbise parası kesintisi için fatura verilmediği için Maliye Bakanlığına, Vergi Kanunu muhalefet edildiği için Cumhuriyet Başsavcılığına ihbar ve şikâyette bulunacağımı ihtaren bildiriyorum.

 

                                         İsim Soyadı

                                    Abdurrahman KONYAR

                               İş ve sosyal güvenlik hesap bilirkişi

                                   Özel Güvenlik Hakları Y.K.B

 

Yorum Yap
DİLEKÇE
Borcu olanları sürekli rahatsız edenler için örnek şikayet dilekçesi
Borcu olanları sürekli rahatsız edenler için örnek şikayet dilekçesi
Ekonomik sebeplerden dolayı ne yazık ki bir çok kişi borcunu ödemeyememekte veya ödemekte zorluk çekmektedir. Ülkemizin genel anlamda insanının %99’u borcuna sadık insanlardır
Memur olan Kendi isteğiyle işten ayrılan işçi kıdem tazminatı alabilir mi
Memur olan Kendi isteğiyle işten ayrılan işçi kıdem tazminatı alabilir mi
KENDİ İSTEĞİ İLE İŞTEN AYRILAN İŞÇİNİN TAZMİNAT HAKKI NEDİR Her 1 yıllık çalışma karşılığında 1 aylık brüt ücret tutarında tazminat alınıyor. Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil ediliyor. Tazminat hesabında ücretin yanı sıra düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatler de (yol parası, yemek parası, düzenli ikramiye gibi) dikkate alınıyor.
İşçiler için Örnek Savunma Verme Yazısı nasıl yazılır
İşçiler için Örnek Savunma Verme Yazısı nasıl yazılır
İşçinin Savunmasının Alınması süresi ve örnek savunma örneği dilekçesi İşçiye Savunma İçin Uygun Bir Süre Verilmelidir: İşçinin savunmasının alınması durumunda, işçiye savunma için uygun bir süre verilmelidir işçiler işverenin verdiği süre zarfında savunma vermek zorunda değildir istediği yerde savunmanın yazıp işverene verebilir mutlak kile savunmalarını iş yerin dışında veya baskıcı bir ortam olmayacağı bir yerde savunmayın verdirmelilerdi kesinlikle işverenlerin söyledikleri şekilde savunma verilmemesi gerekir
Maaşını ödemeyen İşçileri için Örnek dilekçe
Maaşını ödemeyen İşçileri için Örnek dilekçe
Birçok işveren ne yazık ki çalışanlarının emeği olan maaşlarını ödemiyorlar. Böylesi zalim insanlıkta nasibini almayan kişilerin mutlaka çalışanlar da ilgili kurumlara şikâyet etmeli. 4857 sayılı İş Kanunun 32 ve 34 üncü maddeleri uyarınca ücretin en geç ayda bir ödenmesi gerekir. İş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesi ile bu ödeme süresi bir haftaya kadar indirilebilir. Borçlar kanunu 407 Maddesi Çalıştırılan işçilerin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaktan o ay içinde ödenenlerin emretmektedir. Öte yandan ücret alacaklarında zamanaşımı süresi 5 yıldır. Bir diğer konu ise Ücret, fazla mesai gibi işçilik alacaklarını zamanında alamayan, eksik alan, iş yerinde iş sağlığı güvenliğine uymayan işyerlerini ALO 170- BİMER ve CİMER şikâyet edin tüm şikâyetlerinizi taşeron firmada çalışıyorsanız taşeron firmayı da şikâyet edin şikâyet etiğinizde her zaman deyin ki ben iş yerini inceleme ve teftiş talebim ediyorum. Not Hak alınmaz verilir. Şikâyet etmeden işyeri düzelmez. Asla istifa etmeyin yasal haklarınız için bizle iletişime geçiniz
İşveren Çalışanlarda iş elbise parası alması yasal mı
İşveren Çalışanlarda iş elbise parası alması yasal mı
İşverenler yasalar,toplu veya bireysel iş sözleşmeleri veya kendi istekleri doğrultusunda işçilere iş elbisesi veya giyim yardımı adı altında çeşitli giyim eşyaları (takım elbise,ayakkabı,bot, çizme,tulum, önlük, palto, yağmurluk vb.) vermektedirler.
Fazla Mesaiye Kalmak İstemeyen ve Genel Tatil Günlerinde Çalışmak İstemeyen İşçiler İçin Örnek Dilekçe
Fazla Mesaiye Kalmak İstemeyen ve Genel Tatil Günlerinde Çalışmak İstemeyen İşçiler İçin Örnek Dilekçe
Çalışanlar dikkat! Fazla çalışmaya kalmamak, işverene geçerli nedenle iş sözleşmesinin feshedilmesi hakkını doğurabilir. İşçi işveren 30 günce işveren bildirdikten sonra işveren işçiyi fazla mesai zorlaması durumda işçi İş kanunu 24. Maddesi gereğince kıdem tazminatı hak kazanır
Özel güvenlik ve diğer İşçinin görev yeri değişikliği işçin örnek dilekçe ihtarname
Özel güvenlik ve diğer İşçinin görev yeri değişikliği işçin örnek dilekçe ihtarname
Özel Güvenlik Görevlileri ve diğer İşçilerin Şube, yerin veya proje değişikliği yapıldığı, işçi belgeyi imzalamadığı zaman işveren işçinin yerini değiştiremez. İşçi ne yapması gerekir örnekteki ihtarnameyi gönderdiği zamanda işveren işe başlatmasa işçi işe iade veya kıdem ihbar tazminatınız. Proje biterse veya iş yerinde kavga benzer bir durum varsa bu duru değişir
Kadın işçilerin sahip olduğu özel haklar ne ? Yer değişikliği nasıl olur yasalmı
Kadın işçilerin sahip olduğu özel haklar ne ? Yer değişikliği nasıl olur yasalmı
Bayan çalışanlarımızın sürekli olarak haksızlığa maruz kaldıklarını bilmekteyiz. Özellikle iş kanunu ve bununla ilgili yönetmeliklerde bayan çalışanlar için ekstra düzenlemeler ve haklar mevcuttur. Proje ve şube bazında çalışan bayanların yer değişikliğine ilişkin büyük oranda bir mağduriyet yaşadığını bilmekteyiz. Bu mağduriyetlerin önüne geçilmesi için hazırladığımız ihtarnameyi işverene gönderdiği takdirde elektronik imza kanunu gereğince e-posta, fax vb iletişim araçlarıyla göndermeniz takdirde tebliğ edilmiş sayılacaktır. Ayrıca yer değişikliği, atama, transfer, geçici görev gibi isim altında gizleme edilen bu tuzaklara düşülmemesi için kesinlikle hiçbir belge imzalamadığınız takdirde işveren sizi işten atsa dahi kıdem ihbar tazminatı veya işe iade gibi haklarınızı alabileceksiniz. Gerek duyduğunuz takdirde bize ulaştığınızda hukuki yardım için iş hukukunda uzman avukatlarımız sizlere yardımcı olacaktır.
ÖRNEK İŞÇİ PERSONEL AVANS TALEP DİLEKÇESİ
ÖRNEK İŞÇİ PERSONEL AVANS TALEP DİLEKÇESİ
İşçiye Avans Vermek Zorunda mıyım? İşçinin çalışması karşılığında, hak ettiği ücretin ödenme süresi 4857 sayılı İş Kanununun 32. ve 34. maddeleri uyarınca; ücretin en geç ayda bir ödenmesi gerekir. İş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmeleri ile ödeme süresi bir haftaya kadar indirilebilir. Ücreti ödeme gününden, itibaren 20 gün içinde mücbir bir nedenle ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir. Yine 6098 sayılı Borçlar Kanununun 401. maddesinde işveren, işçiye sözleşmede veya toplu iş sözleşmesinde belirlenen; sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde ise, asgari ücretten az olmamak üzere emsal ücreti ödemekle yükümlüdür.
İşten Çıkartılan İşçi İçin Örnek İhtarname
İşten Çıkartılan İşçi İçin Örnek İhtarname
İşten Çıkarılma Durumunda Ne Yapmalıyız?
Çalışan işçini yer ve proje değişikliği için örnek ihtarname
Çalışan işçini yer ve proje değişikliği için örnek ihtarname
Özelikle taşeron işçilerin çok mağdur oldukları konu olan proje değişikliği için öncelik olarak işverene bir ihtar çekmesinin gerekmekte olduğunun geçerli bir neden yoksa işverenin proje değişikliği yapılan hukuka aykırıdır hazırladığımız Örnek ihtarnameyi noter PTT, veya e posta yolu ile işverene itmesinin gerekmektedir işverenlerin sözlerine değil yazılı verdiği sözlere inanı çalışanlara asla yer değişikliği kabul etmesinler ve asla istifa yazmasınlar
İşten ayrılmak isteyen işçi için Örnek ihtarname
İşten ayrılmak isteyen işçi için Örnek ihtarname
Kıdem tazminatına hak kazanabilmek için iş sözleşmesinin fesih nedeni önemlidir. İstifa eden kıdem tazminatı alamaz. Fakat yine de çalışan, bazı koşulları taşımak koşuluyla işçi sözleşmesini tek taraflı olarak fes etmesi halinde kıdem tazminatını patronundan alabiliyor. En önemli konu bunun için işçi işveren ihtarname çekmesinin gerekir örnek verdiğimiz ihtarnameyi işveren noter kanalıyla gönderip ardın isteyen çalışan iş hukuku avukatlarımda deste ala bilirle r

HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
3°C / 0°C
Durum
Kar Yağışlı
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
06:20
Güneş
07:47
Öğle
13:25
İkindi
16:20
Akşam
18:51
Yatsı
20:11
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

Sitemizi Nasıl Buldunuz. ?

Kapat