özel güvenlik hakları özel güvenlik haberleri özel güvenlik sınav sonuçlar işçi hakları iş hukuku İŞ avukatı,işçi davları ,güvenlik-iş sendikası,öz-iş sendikası,hak-iş,türk-iş

Bu haber 09 Ağustos 2017 18:12:30 Tarihinde eklenmiştir. 15820 Defa Okundu.

Şirketlerin bordro hileleri iyice arttı. Maaşlar eksik yatıyor ya da tam gösterilmiyor

Şirketlerin Maaş Bordro Hilesi İçin Ne Yapılır Nasıl Hak Alınabilir? Ülkemizde ne yazık ki işverenler sürekli olarak işçilerin haklarını nasıl elinden alırım, fazla çalıştırıp az para öderim, devletten nasıl vergi ve sigorta primi kaçırırım gibi birçok ahlaki olmayan işlemler yapmaktadırlar.

Şirketlerin bordro hileleri iyice arttı. Maaşlar eksik yatıyor ya da tam gösterilmiyor

Bunu yapanların bir çoğu Müslüman'ım diye geçiniyorlar ancak bu kişilerin hiçbirinin Müslümanlıkla ilişkileri olmadığı açıktır. Ne hikmetse gavur diyip beğenmediğimiz yabancılar çalışanların haklarına daha çok riayet etmektedir. Peki biz ne biçim Müslümanız? İşverenlerimiz çalışanların haklarını gasp etmeyi kafa yoracağına markalaşma, kaliteli ürün üretmek, global şirketler haline gelmek için ne yazık ki çalışmıyorlar. Hal böyle olunca belli bir zaman sonra da çöküp yok oluyorlar. Temennimiz o ki işverenler çalışanların haklarına riayet etsin. Peki çalışanların suçu yok mu ? Elbette ki var. Yeteri kadar haklarını aramadıklarını, okumadıklarını, bana dokunmayan yılan bin yaşasın, aman bana ne gibi türlü türlü şeylerle ancak günü kurtarmaktadırlar. Özellikle bordro hilelerine karşı, fazla mesai ve genel tatil  konuları başta olmak üzere  Yargıtay içtihatları ve İş Kanunu ışığında aşağıda belirttiğimiz hususlara dikkat edilmesini rica ediyoruz. Peki bunlar nelerdir neler yapılmalıdır?

1) Çalışanlar maaş bordrosu gelmiyorsa imzalamıyorsa maaşları bankaya yatıyorsa, maaşı ATM'de değil banka gişelerinde çekip ''Ödenen para sadece maaşım olup fazlaya ilişkin haklarım saklıdır'' şeklinde şerh düşmeleri halinde ileride fazla mesai ve genel tatil alacakları konusunda yazılı delile gerek kalmadan haklarını alabilirler.

2) Bordro geldiği zamanda ise aynı şekilde şerh (itirazi kayıt) koyup fazlaya ilişkin haklarını saklı tutsunlar.

3) Bunları yapmadığınız zaman maaş bordrosunda fazla mesai ve genel tatil gözükmesi durumunda dava açma olanağı kalmamakta olup aksini yazılı delil ile ispatlamak zorunda kalırsınız.

4) Fazla mesai ve genel tatil  ispatı için vardiya devir teslim defteri, silah kayıt defteri, puantajalar, şiftler, nöbet devir teslim defteri gibi resmi belgeler ile ispatlanır. Tüm bu belgeler sizde bulunması gerekiyor. İşveren inkar edebilir. Bu yüzden elinizde mutlaka yukarda saydığımız belgelerin fazla mesai ve genel tatil yönünde olması kesin ve şarttır. Çalışırken düzenli olarak bu belgelerin birer örneğini kendinize alıp saklayın. Bu belgelerden birer örnek almak suç olmayıp yasal haklarınızdır. İşveren İş Kanunu gereği her ay başında çalışana bu ayın yapacağı mesainin saatlerini gösteren evrakları, çizelgeleri vermek zorundadır. Uygulamada buna uyulmadığı için çalışanların bu belgeleri kendi imkanlarıyla temin etmesi önemlidir.

5) Birçok şirketin çalışanların maaşlarını yatırırken avans veya benzeri açıklamalar yapılmaktadır. Maaşlarınızı çekerken açıklamalara dikkat edelim. Her ne şekilde olursa olsun, hesabınıza yatan parayı asla işverene vermeyin, yanlış oldu veya bu para senin hakkın değildir gibi olaylara asla inanmayın, kanmayın, zira elden verdiğiniz paraların geri dönüşü yoktur. Para isteyen işverenler için mutlaka Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunalım.

6) İşverenlerin uygulamada en fazla yaptıkları bordro hilesi maaşı bölerek bir kısmını ücret, bir kısmını ise mesai olarak göstermesidir. Bunun nedeni devlete daha az vergi ve prim ödemek ayrıca mesai ve genel tatil parası ödememek suretiyle haksız kazanç elde etme yoluna gitmeleridir. Yukarda belirttiğimiz gibi bordrolara, bordro yoksa banka şubesinde verilen dekontlara şerh düşürüldüğü taktirde çalışanlar fazlaya ilişkin haklarını tanık dahil her türlü delil ile ispatlama imkanına kavuşur. Aksi halde çalışanın hak kaybı çok büyüktür. 

Abdurrahman KONYAR 

Özel Güvenlik Hakları 

İş ve sosyla güvenlik hseap bilrkişi 

www.facebook.com/ozelguvenlikhaklari.org

Yorum Yap Toplam : 1 Yorum
 • Bahattin Bingöl
  Bahattin Bingöl , 28 Kasım 2018 23:05:49
  Ben özel güvenlik görevlisi olarak 2000 lira maaşla çalışmaya başladım şubat 15de çalışmaya başladım ilk maaşımı martın 21 inde ilk paradan 990 elime geçti sonra kursu aradığımda hocaya ben 990 lira aldım dedim ve 1010 lira eksik dedim oda bana işten tamamen çıkacağın zaman o kalan para içerde kalıyor işten tamamen çıktığın gün alırsın demişti şimdi aradım şimdide kıvırıyo ne yapmalıyım cevaplarsanız çok sevinirim.
SIK SORULAR
Güvenlik soruşturması yönetmeliğinde, önemli değişiklikler yapıldı
Güvenlik soruşturması yönetmeliğinde, önemli değişiklikler yapıldı
Resmi Gazete'de yer alan yönetmelikle "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği"nde önemli düzenlemeler yapıldı.
Bakan sarıeroğlu 4/b'lilerin (sözleşmeli personel) izin sürelerinde önemli iyileştirmeleri hayata geçirdi
Bakan sarıeroğlu 4/b'lilerin (sözleşmeli personel) izin sürelerinde önemli iyileştirmeleri hayata geçirdi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak, ülkemizin yarınlarına katkı sağlayan, kalkınmamız adına canla başla değer üreten kıymetli çalışanlarımızın çalışma koşullarını iyileştirmeye devam ediyoruz.
İşçilerin vardiyaları yasal nasıl olmalı çalışma süreleri ne kadardır vardiya yönetmeliği ne diyor
İşçilerin vardiyaları yasal nasıl olmalı çalışma süreleri ne kadardır vardiya yönetmeliği ne diyor
Vardiya yönetmenliği ile 4857 sayılı İş Kanunu Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırk beş saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır. Tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine, günde on bir saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabilir. Bu halde, iki aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresini aşamaz.Çalışanların vardiyalı çalışama koşuları ise Resmi Gazete Tarihi: 07.04.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25426 Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik açık bir şekilde yazılmaktadır.
İş-yerlerinden ve Özel güvenlik nöbet Koltuğu Nasıl Olmalıdır?
İş-yerlerinden ve Özel güvenlik nöbet Koltuğu Nasıl Olmalıdır?
6331 sayılık İSG kanuna gereğince iş-yerlerinden ’ki Koltuğu Nasıl Olmalıdır?
İş yerlerin ve özel güvenlik nöbet yerleri Kamera Sistemi ile İzleme
İş yerlerin ve özel güvenlik nöbet yerleri Kamera Sistemi ile İzleme
Belirtmeliyiz ki, bu tür kamera sistemleri sırf suç delili tespiti elde etmek maksadıyla koyulamaz
İşçiye sgk kayıtlarında giriş-çıkış yapılması kıdem tazminatını sıfırlama hakkını vermez.İşçi hak kaybına uğramaz
İşçiye sgk kayıtlarında giriş-çıkış yapılması kıdem tazminatını sıfırlama hakkını vermez.İşçi hak kaybına uğramaz
SGK kayıtlarında İşçiden habersiz giriş çıkış yapılması İşverenler süreklik sgk girdi çıktı yapmaktalar bu sgk girdi çıkıları işçilerin kıdem ihbar ve benzeri işçilerin hiç biri hakkı kaybına neden olmaz. İstifa eden işçi hiçbir hak alamaz işveren iş kanunu ve yönetmenliklere aykırı davranması durumda işçi kıdem tazminatı hakkı kazanır. İş kanunu 24. Maddesi gereğince işçini tek taraflı sözleşme fesi hakkı var
Özel Güvenlik Görevlilerine Verilecek İdari Disiplin Cezaları
Özel Güvenlik Görevlilerine Verilecek İdari Disiplin Cezaları
5188 sayılı Kanunun 20 inci maddesi (c) bendinde belirtilen idari suçların haricinde, özel güvenlik görevlilerinin işleyecekleri disiplin suçlarında personelin çalıştığı kurumun mevzuatına ve İş Hukukuna göre işlem yapılır.
Yargıtay kararları ışığında İşe iade davası sonrası işe dönen işçinin eski işine davet edilmesinin
Yargıtay kararları ışığında İşe iade davası sonrası işe dönen işçinin eski işine davet edilmesinin
İşe iade davası sonrası işe dönen işçinin eski işine davet edilmesinin gerekmesi işçiye fesih önceki parasal haklarıyla emsallerine sağlanan artışların uygulanmasının gerekmesi işverenin işçiyi grup şirketi de olsa bir başka iş yerine davet etmesinin iş sözleşmesinin devri niteliğinde ve geçersiz olduğu
Özel Güvenliklerin Kimlik iptal edilmesi ve yenilenmemesi durumda
Özel Güvenliklerin Kimlik iptal edilmesi ve yenilenmemesi durumda
Özel güvenlik görevlilerin Kimlik kartının iptal edilmesi ve yenilenmemesi işverene tazminatsız olarak iş akdini sona erdirme hakkı vermemektedir.
Özel güvenlik kimlik kartı yenileme için gerekli belgeler
Özel güvenlik kimlik kartı yenileme için gerekli belgeler
Özel güvenlik yenileme eğitimine ne zaman müracaat edilmelidir? Özel güvenlik yönetici ve görevlileri kimliğinin geçerlilik süresi dolmadan önce yenileme sınavına girmek zorundadırlar. Bunun için ilan edilmiş olan sınav takvimi ve yenileme eğitim süresi dikkate alınarak en geç kimlik geçerlilik süresi bitiş tarihi de 6 ay kala önceki son sınava girecek şekilde yenileme eğitimi için kayıt yaptırılmalıdır. Özel güvenlik yöneticileri ve görevlileri, sertifika ve kimlik geçerlilik süresinin dolmasını beklemeksizin yenileme eğitimi alarak sınava girebilirler. Bu durumda sertifika ve kimlik süresinin geçerlilik tarihi en son başarılı olunan yenileme sınav tarihine beş yıl eklenerek elde edilen tarih olacaktır.
Alt İşveren Taşeron Şirketler ilgili değişiklik yapıldı
Alt İşveren Taşeron Şirketler ilgili değişiklik yapıldı
İş Kanunu’nun 2. maddesinde de aynı yaklaşım benimsenmiş ve alt işverenlik ilişkisinin tanım, kriter ve koşulları belirtildikten sonra “Aksi halde ve genel olarak asıl işveren alt işveren ilişkisinin muvazaalı işleme dayandığı kabul edilerek alt işverenin işçileri başlangıçtan itibaren asıl işverenin iş isi sayılarak işlem görürler.” denilmek suretiyle, muvazaa halinde muvazaalı alt işverenlik ilişkisi yok sayılmış ve tarafların gerçekte asıl işverenin işçisi olmasının amaçlandığı ancak işçilerin haklarını kısıtlamak ya da belirli kamusal yükümlülüklerden kaçınmak amacıyla bu durumu sözde alt işverenlik sözleşmesi ile perdelemeye çalıştıkları varsayılmıştır.
İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Çok önemli Değişiklik
İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Çok önemli Değişiklik
İŞ KANUNUNA İLİŞKİN FAZLA ÇALIŞMA VE FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Artık fazla çalışma için yer yıl işçide onay alınmayacak.

HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
13°C / 9°C
Durum
Çok Bulutlu
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
06:41
Güneş
08:15
Öğle
13:06
İkindi
15:23
Akşam
17:45
Yatsı
19:12
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

Sitemizi Nasıl Buldunuz. ?

Kapat